Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Centrální zásobování teplem v Jeseníku - pohled z druhé strany

V současné době se nám v rámci stavebních řízení dostávají do rukou výpočty stavebních projektantů a s nimi propojených dodavatelů tepelné techniky, které mají prokázat ekonomickou výhodnost odpojení se od soustavy CZT při zřízení si vlastního tepelného zdroje. V Jeseníku se jedná o nové zdroje na zemní plyn (kondenzační technologie) a elektrickou energii (tepelná čerpadla). Z těchto výpočtů je zřejmé, že se autoři buď z neznalosti či úmyslu vylepšit výpočet dopouští několika omylů a fatálních chyb. Bohužel dle našeho názoru někteří odběratelé podlehli představě a nabídkám těchto dodavatelů, že si lze vyrobit tepelnou energii při započtení všech relevantních nákladů o 1/3 nebo dokonce u tepelných
Centrální zásobování teplem v Jeseníku - pohled z druhé strany
V současné době se nám v rámci stavebních řízení dostávají do rukou výpočty stavebních projektantů a s nimi propojených dodavatelů tepelné techniky, které mají prokázat ekonomickou výhodnost odpojení se od soustavy CZT při zřízení si vlastního tepelného zdroje. V Jeseníku se jedná o nové zdroje na zemní plyn (kondenzační technologie) a elektrickou energii (tepelná čerpadla). Z těchto výpočtů je zřejmé, že se autoři buď z neznalosti či úmyslu vylepšit výpočet dopouští několika omylů a fatálních chyb. Bohužel dle našeho názoru někteří odběratelé podlehli představě a nabídkám těchto dodavatelů, že si lze vyrobit tepelnou energii při započtení všech relevantních nákladů o 1/3 nebo dokonce u tepelných čerpadel o 2/3 levněji. Dalo by se nad tím pousmát, ale pokud si uvědomíme všechny důsledky a také to, že se lidé podle těchto výpočtů rozhodují o investicích v řádu statisíců či dokonce jednotek miliónů, úsměv se vytrácí.

Polopravdy a dezinformace
Na místo modernizace celého systému CZT v Jeseníku, plánovaného naší společností, budeme muset spolu s městem jakožto vlastníkem systému provádět nutná opatření na udržení byť jen základní technické a ekonomické stability zbývající soustavy. Také dezinformace a polopravdy uváděné v některých médiích jsou mnohdy zavádějící a zkreslené. Příkladem je prezentace jednoho subjektu o investici města do rekonstrukce kotelny Husova a jejím negativním dopadu do ceny tepla. Skutečnost je taková, že tuto investici měla provést na svůj náklad naše společnost s prokazatelně pozitivním dopadem do kritizované kvality dodávky a neutrálním dopadem do ceny tepelné energie.

Je cena opravdu konečná?
Pokud si zájemci o zřízení domovních kotelen nepřizvou k nabídkám dodavatelů tepelné techniky nezávislého energetického experta, mohou se dočkat nemilého překvapení. Po významném počátečním výdaji zjistí, že při objektivním započtení všech nákladových položek do ceny tepla jako je palivo, elektrická energie, voda, odpis z investice, revize, servis, opravy, pojištění nového majetku a mzda zjistí, že jsou s náklady na tom stejně, ne-li hůře. Je k vaší úvaze, zda nositelé těchto projektů pak následně přijdou s relevantními údaji a nebudou jen argumentovat s fakturou za plyn, resp. elektrickou energii, kdy zbývající náklady v tichu skončí ve fondu oprav či v nákladech za společné prostory.Myslíte, že je výsledná cena 2,39 Kč s DPH / kWh v Jeseníku za rok 2015 vysoká? Porovnejte prosím doma s vaší fakturou za elektrickou energii, kolik zaplatíte za tuto jednotku se všemi položkami, které faktura obsahuje. Nezapomeňte také na výši prvotní investice - kde se tyto peníze vezmou a případně kdo je bude splácet? Zodpovězte si také otázku, zda není za některými těmito projekty a úvěry i souvislost se správou domu a budoucí vyšší závislostí odběratele na něm.

Realita není laboratoř
Doporučujeme podrobně prozkoumat tyto “výhodné” nabídky z hlediska jejich reálných plnění. Výpočty uváděné laboratorní účinnosti 98%(dokonce i přes 100%) a z nich vypočítané množství paliva neodpovídá dosaženým hodnotám v reálném provozu s původní otopnou soustavou domu a při ohřevu teplé vody na 55oC. Zde se nabízí paralela s udávanými spotřebami dnešních automobilů, které následně v běžném provozu žádné vozidlo není schopno dosáhnout. Stejná situace je v případech aplikace tepelných čerpadel, kdy udávaný topný faktor COP 4,5 je v reálném provozu dosahován okolo hodnoty 2,7. Ve výsledku to pak znamená významně více spotřebované elektrické energie. Také uváděná životnost technologie 20- 25 let je v dnešní době nereálná. Kvalitou je tato technologie srovnatelná s dnešními spotřebními výrobky a všichni víme, jak dlouho dnes vydrží pračky, ledničky, myčky, trouby... Já, to objektivně vidím tak na 8 až 10 let. Jistě máte také své zkušenosti. Navíc je nepřehlédnutelný trend tyto výrobky neopravovat, ale vše vyměňovat hned za nové.To vše pak vede k tomu, že výpočet individuálního vytápění je účelově zkreslený a nereálný. Vždyť jde přeci jen o to v prvé řadě prodat zboží a následně se živit na servisu a opravách. A když to dokážu udělat ve více instalacích, mám vystaráno.
Prosím, odpovězte si v klidu na několik základních otázek, které s touto věcí přímo souvisí:

- je cena 2,39 Kč s DPH / kWh za tepelnou energii na patě domu v Jeseníku při přepočtu z GJ hodně?
Kolik vlastně doma platím za elektrickou energii jinému dodavateli? Podívejte se prosím na své faktury, cena za jednotku kWh bude i dvojnásobná.

- je plynová kondenzační technologie s optimálním teplotním spádem 45/30 oC schopna váš dům vytopit a v ročním průměru dosáhnout při potřebě ohřevu vody na 55oC a dodávce tepla do stávající soustavy dimenzované na jinou teplotu deklarované účinnosti 98%? Nebude potřeba více paliva? Proč je v běžné praxi dosahována s touto technologií účinnost jen 85%?

- je tepelné čerpadlo schopné dosáhnou celoročně topného faktoru 4,5, nebo je to tak, že v některých teplotních situacích a při ohřevu vody se bude chovat jako přímotop s vysokou spotřebou elektrické energie? Proč je běžně v praxi při těchto instalacích dosahováno topného faktoru jen 2,7? Co se stane s vaší garantovanou cenou za teplo po zavedení platby za distribuční složku elektrické energie z hodnoty hlavního jističe 100A?

- vydrží mi navržená technologie udávaných 20 - 25 let? Nebudu muset do ní významně za pár let znovu investovat z fondu oprav či se zase znovu skládat na novou?

- jsem schopen si následně všechny roční náklady za teplo objektivně spočítat a porovnat? Mám přístup ke všem údajům?

- obsahují cenové nabídky alternativních dodavatelů plynu i distribuční složku a náklady operátora trhu (OTE), nebo je to jen komodita? Bohužel ve výpočtech je uvedena mnohdy jen komodita - zemní plyn.

- vím, že teplo z centrálního zásobování teplem účtuje se sníženou sazbou DPH ve výši 15%, kdežto domovní kotelna bude mít všechny náklady se sazbou 21%?

- nedostávám se tímto krokem z jedné závislosti na CZT do další závislosti na někom jiném? Neuvádí mě někdo těmito projekty záměrně v omyl?

Zkuste se prosím nad těmito argumenty zamyslet a dobře zvažujte, porovnávejte, ptejte se, rozhodujte. Pokud máte pochybnosti či dotazy, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám vše podrobněji vysvětlíme.
Ing. Roman Macek, SATEZA a.s. (PR)
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz