Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Čestné občanství v Bělé rozděluje obec

Žádost o udělení občanství byla projednávána na zastupitelstvu 23.9.2014 a vedení obce očekávalo její hladké schválení. O to větší bylo pro některé překvapení, když proti tomuto návrhu vystoupili někteří zastupitelé, kteří znali osobně Jaroslava Lieskovana v mládí. Poukázali na jeho kontroverzní minulost plnou nevhodných skutků a také jeho osobní účast v nejznámější kauze té doby – smrt Josefa Odložila, kterou ukončila až milost prezidenta Havla. Zastupitelé při následném hlasování neschválili udělení čestného občanství. V pondělí 13.10.2014 se matka zesnulého vojáka na obecním úřadě informovala, kdo hlasoval proti návrhu nebo se hlasování zdržel. Truchlící matka zahájila trestnou výpravu
Čestné občanství v Bělé rozděluje obec
Žádost o udělení občanství byla projednávána na zastupitelstvu 23.9.2014 a vedení obce očekávalo její hladké schválení. O to větší bylo pro některé překvapení, když proti tomuto návrhu vystoupili někteří zastupitelé, kteří znali osobně Jaroslava Lieskovana v mládí. Poukázali na jeho kontroverzní minulost plnou nevhodných skutků a také jeho osobní účast v nejznámější kauze té doby – smrt Josefa Odložila, kterou ukončila až milost prezidenta Havla. Zastupitelé při následném hlasování neschválili udělení čestného občanství.
V pondělí 13.10.2014 se matka zesnulého vojáka na obecním úřadě informovala, kdo hlasoval proti návrhu nebo se hlasování zdržel. Truchlící matka zahájila trestnou výpravu a nevybíravým způsobem kontaktovala zastupitele ze seznamu, který obdržela od vedení obce. Na zasedání obecního zastupitelstva dne 16.12.2014 byla novelizována obecně závazná vyhláška Pravidla o udělování Čestného občanství a Ceny obce tak, aby zesnulý voják mohl stát čestným občanem. Ve vyhlášce přibyly body v bodě 4 odstavce d) a e):
4) Čestné občanství je udělováno zejména:
a) za dlouholeté aktivity mající vztah k obci, a to např. v oblasti umělecké, společenské, kulturní, ekonomické, ekologické, technické, vědecké nebo sportovní
b) osobám, které se zvláště významným způsobem zasloužili o obec
c) zvláštní projev úcty významným občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k obci
d) zvláštní projev úcty významným představitelům evropské i světové politiky, vědy a kultury, kteří se zasloužili o rozvoj vzájemných vztahů a mezinárodního věhlasu obce
e) zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů, jejich majetku, historických nebo kulturních hodnot obce
Někteří starší občané si Jaroslava Lieskovana pamatují z jeho divoké minulosti, mladšího jej neznali vůbec, protože už dlouho bydlel v Hradci Králové. Bude všelidové hlasování nebo rozhodnou členové zastupitelstva? Stala se z piety fraška nedůstojným handrkováním se o jakékoli uznání?

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz