Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Co se děje v technických službách?

Nejprve se neoficiální lídr opozice David Raif (PRO Jeseník) pokusil zařadit na program jednání situaci v Technických službách Jeseník, a.s., jehož jediným majitelem město Jeseník. Dozorčí rada této společnosti zasedala týden před tím 2.9.2015 a zápis z tohoto jednání tak mohli dostat zastupitelé až na samotném zasedání. V návrhu usnesení bylo napsáno: Dozorčí rada dospěla k závěru, že představenstvo společnosti a zejména jeho předseda činí zásadní změny ve fungování společnosti, které narušují chod společnosti. Dozorčí radě nejsou známy důvody ani cíle těchto změn a ukládá předsedovi dozorčí rady, aby informoval o těchto skutečnostech zastupitelstvo města a navrhl zastupitelstvu města
Co se děje v technických službách?
Nejprve se neoficiální lídr opozice David Raif (PRO Jeseník) pokusil zařadit na program jednání situaci v Technických službách Jeseník, a.s., jehož jediným majitelem město Jeseník. Dozorčí rada této společnosti zasedala týden před tím 2.9.2015 a zápis z tohoto jednání tak mohli dostat zastupitelé až na samotném zasedání. V návrhu usnesení bylo napsáno: Dozorčí rada dospěla k závěru, že představenstvo společnosti a zejména jeho předseda činí zásadní změny ve fungování společnosti, které narušují chod společnosti. Dozorčí radě nejsou známy důvody ani cíle těchto změn a ukládá předsedovi dozorčí rady, aby informoval o těchto skutečnostech zastupitelstvo města a navrhl zastupitelstvu města přijetí usnesení, kterým bude představenstvu společnosti uloženo podrobně písemně informovat o důvodech a cílech takových změn, včetně konkrétních údajů, kterými budou tyto kroky zdůvodňovány. A dále aby zastupitelstvo uložilo představenstvu společnosti nečinit žádné koncepční a nezvratné kroky ve společnosti do doby než budou požadované informace předloženy zastupitelstvu města. Vládní koalice však tento bod odmítla projednávat a tak na něj došlo až v různém.
Nejprve informovala Eva Jedličková (PRO Jeseník) o dopise z Ministerstva vnitra ČR. Oslovila tento úřad s dotazem o rozhodování rady města jako jediného akcionáře společnosti. Ředitelka odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Marie Kostruhová ve třístránkovém dopise potvrdila, že městská rada nemůže jmenovat členy orgánů společností, ve kterých je jediným vlastník město, bez projednání v zastupitelstvu. A právě to se v případě Technických služeb Jeseník stalo. „Trvám na tom, že odvolání starých členů a jmenování nových členů proběhlo nezákonně,“ řekla Jedličková.
Bez vědomí zastupitelstva se předsedou představenstva stal bratr starosty Roman Kalous (ANO), členy se stali místostarostka Zdeňka Blišťanová (TOP09) a Milan Marcinov (ODS). Vedení města se hájilo, že podle právního názoru bývalého právníka města Patrika Tomáše Pavlíčka tak učinit mohlo a že ministerstvo samo uvádí, že jeho názor není právně závazný. V dopise se uvádí: „Výše uvedené stanovisko není právně závazné. Závazný výklad právních předpisů jsou oprávněny v konkrétním případě podávat pouze věcně a místně příslušné soudy.“
Pak však došlo na informace o technických službách, kterými se vládní koalice nechtěla zabývat. Ředitel společnosti Technické služby Jeseník a.s. Jan Prejda byl novým představenstvem zbaven všech kompetencí. Ze zápisu jednání dozorčí rady společnosti, který měli zastupitelé na stole a který se naší redakci podařilo získat , vyplývá, že nové představenstvo chce zásadním způsobem změnit fungování společnosti. Chce zrušit mandátní smlouvu a nahradit ji při údržbě města objednávkovým systémem. Dále chce změnit směrnice pro výběrová řízení. Ze zápisu vyplývá, že představenstvo s ředitelem Prejdou nekomunikuje! Předseda představenstva Roman Kalous opakovaně odmítal podat jakékoliv informace na téma TSJ s odkazem na obchodní tajemství.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz