Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

ČSSD a ODS v Jeseníku hájí ty, kdož svou nečinností úmyslně ohrožují životy a majetek druhých

Ve čtvrtek 13.05.10 otevřeli v dojemném souznění zastupitelé ČSSD a ODS v čele s Karolem Chwistkem a šéf té pravé ODS Jan Jedlička kauzu domu Husova 191/2. Voják z povolání, zvedající závoru kdesi u muničního skladu, Robert Huppert přečetl srdceryvný dopis plný lží a požadoval po městském zastupitelstvu, aby řešilo problém, který on a ostatní spoluvlastníci užívající vadný elektrický rozvod osm let nechávali vyhnít. Přitom mají minimálně pět let oficiálně nařízeno Stavebním úřadem v Jeseníku, aby připojili své byty na rozvodnou síť v souladu s předpisy. Vše nyní řeší dokonce Policie ČR, soud a ČSSD s ODS do toho chtěli zatáhnout i městské zastupitelstvo. To však tento spor odmítlo řešit i přes nesouhlas
ČSSD a ODS v Jeseníku hájí ty, kdož svou nečinností úmyslně ohrožují životy a majetek druhých
Ve čtvrtek 13.05.10 otevřeli v dojemném souznění zastupitelé ČSSD a ODS v čele s Karolem Chwistkem a šéf té pravé ODS Jan Jedlička kauzu domu Husova 191/2. Voják z povolání, zvedající závoru kdesi u muničního skladu, Robert Huppert přečetl srdceryvný dopis plný lží a požadoval po městském zastupitelstvu, aby řešilo problém, který on a ostatní spoluvlastníci užívající vadný elektrický rozvod osm let nechávali vyhnít.
Přitom mají minimálně pět let oficiálně nařízeno Stavebním úřadem v Jeseníku, aby připojili své byty na rozvodnou síť v souladu s předpisy. Vše nyní řeší dokonce Policie ČR, soud a ČSSD s ODS do toho chtěli zatáhnout i městské zastupitelstvo. To však tento spor odmítlo řešit i přes nesouhlas výše jmenovaných zastupitelů, kteří zacítili mediální šanci bít se před volbami alespoň takto za �práva� občanů. Samozřejmě o celém případu věděli jen z jedné strany, ale na tento jejich styl jsme si už mohli za ta léta zvyknout. Nyní má celá jesenická veřejnost možnost posoudit, jak se věci mají doopravdy, protože vše následující je podložené písemnými doklady. S následujícím textem byli seznámení všichni obyvatelé domu Husova 191/2, tedy ti, kteří chtějí číst.

Vážení, v pátek 30.04.10 proběhlo shromáždění vlastníků sdružených ve Společenství pro dům 191/2. Vzhledem k tomu, že jsme z vašeho společenství vystoupili u důvodů, které pochopíte po přečtení tohoto textu, nebyli jsme na jednání pozváni. Podle informací, které se ke mně donesly, vedení společenství zamlčelo důležitá fakta týkající se vadného rozvaděče, který je v našem majetku. Formou časového sledu si vás tedy dovolujeme seznámit s vývojem událostí posledních dvou měsíců tak, jak se skutečně staly. Vše je podloženo písemnými dokumenty.

03.08.05 Stavební úřad v Jeseníku na náš podnět vyzval spolumajitele domu, aby uvedli rozvaděč v našich prostorách do souladu s předpisy v termínu do 15.10.05 Výzvu ignorovali všichni tehdejší spoluvlastníci domu - včetně Huperta, Čiky a Martinkové (předsedkyně výboru společenství).

27.02.10 koncert MKZ Jeseník v prostorách klubu Plíživá kontra. MKZ si prostory pronajalo pro česko-polské klubování. Přišel nečekaně vysoký počet návštěvníků našich i z Polska. Pořadatelé uvnitř klubu vše zvládli na jedničku. Venku na ulici trochu podcenili situaci kvůli velkému zájmu, došlo k poškození krytu zvonků.

21:30 hod Huppertem přivolaná státní policie neshledává nic nepatřičného a odjíždí.

22:00 hod - koncert (spíše mluvené slovo!) ukončen,

22:05 hod - polští fanoušci naloženi do autobusu,

22:30 hod - perfektně uklizeno celé okolí domu.

27.02.10 Huppert píše stížnost na koncert MKZ a na hudební produkce a každodenní hluk v klubu Plíživá kontra. Připojují se manželé Čikovi, Řehovi, Drábek, Martinková, Slabáková, Bartoníková, Jančařík, Herynek

pouze dva ze stěžovatelů mají okna do dvora ke klubu, zbylí mají okna k řece

dva ze stěžovatelů v domě vůbec nebydlí

mezi podepsanými je celé vedení společenství, na jehož půdě by se měly problémy řešit v první řadě, stížnost je ovšem okamžitě směřována na stavební úřad bez jakékoliv informace provozovateli klubu, rovněž členu společenství! Jak se později ukáže, některým vůbec nejde o hluk, ale o likvidaci klubu, který zde byl před tím, než se sem nastěhovali současní vlastníci.

01.03.10 MKZ opravilo kryt na zvoncích.Čika osobně navštívil ředitele MKZ Miroslava Hrdličku.

02.03.10 přesto Petr a Romana Čikovi píší stížnost na MKZ Jeseník a připojuje se dalších 17 osob, předmětem stížnosti je situace na ulici, nikoliv hudba či chování uvnitř klubu.

19.03.10 Stavební úřad oznamuje vlastníkům klubu, manželům Chovancovým, že 30.03.10 provede výkon státního dozoru a kontrolní prohlídku stavby v souvislosti s Huppertovou stížností.

19.03.11 vlastníci obratem píši žádost o posunutí termínu o 3 týdny z důvodu nepřítomnosti jednoho z nich v oznámeném termínu.

22.03.10 majitelé klubu vyzývají písemně výbor společenství k jednání ohledně rozvaděče el.energie, který využívají pouze členové společenství, a který bude bezpochyby rovněž předmětem kontroly. Společenství bylo písemně vyzváno ke zhotovení revize rozvaděče pod dohledem Jana Ražnoka a k další schůzce po skončení revize 26.04.10. V dopise je i věta, která informuje výbor o možnosti vypnutí rozvaděče. Hupert na jednání vytahuje revizi z roku 2008, která upozorňuje na nebezpečí rozvaděče!

23.03.10 Stavební úřad vyhověl žádosti o přeložení termínu kontroly a posunuje jej na 20.04.10.

24.03.10 vlastníci klubu požadují písemně další jednání s výborem společenství na základě existence revize 2008, o které neměli tušení, a která jasně uvedla, že rozvaděč ohrožuje zdraví a majetek. Je evidentní, že rozvaděč při kontrole stavebním úřadem �neprojde�.

24.03.10 majitelé klubu přicházejí na jednání s výborem s návrhem řešení

stěžovatelé stáhnou svoji stížnost a stavební úřad tak nebude muset řešit ani vadný rozvaděč

společenství dostane čas uvést rozvaděč do stavu dle požadavků stavebního úřadu z roku 2005

majitelé klubu si odsouhlasí se společenstvím opatření, která budou eliminovat hluk při koncertech, které se v klubu konají cca 5 -6 x ročně, a na své náklady je provedou.Výbor ve složení Martínková a Huppert a přítomný Jančařík s tímto řešením souhlasí.

29.03.10 vše dohodnuté najednou neplatí a Martinková v emailu píše, cituji: �...výbor se rozhodl, že podanou stížnost na Stavebním úřadě stahovat nebude. Situace se musí řešit a pokud by jsme na to přistoupily, vše bude smeteno pod stůl a pojede se ve starých kolejích. Na vyřešení problémů s rozvaděčem se dál bude pracovat...�

10.04.10 je hotova nová revize, která potvrzuje obě předešlé - na rozvaděči se nic neudělalo a rozvaděč stále ohrožuje majetek a zdraví - majitelů klubu i všech, kdo se po domě pohybují, protože kabely se volně pohupují po stěnách celého domu!

20.04.10 probíhá kontrola Stavebního úřadu. Pro pořádání případných hudebních produkcí je nutno provést za dozoru úřadů protihluková opatření. Problém rozvaděče je otevřen, Ing.Zajícová je seznámena s čerstvou revizí. Vypnutí rozvaděče je podle ní na majitelích.

22.04.10 majitelé klubu oznamují společenství s dostatečným časovým předstihem vypnutí vadného rozvaděče dne 26.04.10 ve 14:00 hod. Vyzývají Martinkovou, aby informovala členy společenství. Dopis dávají na vědomí i stavebnímu úřadu v Jeseníku. Kopie dopisu navíc umisťují na oba vchody do budovy tak, aby je nikdo nepřehlédl.

22.04.10 majitelé klubu písemně oznamují vystoupení ze společenství a začínají pracovat na zřízení nového společenství, ve kterém budou platit jasná pravidla. Je komické, když Martínková odmítá převzít oba dopisy. Teprve před přizvanými svědky oba dopisy přebírá.

23.04.10 výbor společenství reaguje směsicí výhrůžeka nepravd, které na konci dopisu označí jako dohodu (dopis byl zveřejněn i u vchodu do domu)

26.04.10 majitelé klubu předkládají písemný návrh dohody o nájmu rozvaděče za úplatu ve výši 60 tis.Kč za měsíc, která je po jednání s Ing.Sucháčkem snížena na 40 tisíc za měsíc. S jedinou podmínkou, že nebudou pokračovat udavačské praktiky vojáka z povolání Hupperta, které nezatěžuje pouze ty, kdo jsou placeni ve státních službách. Pokud bude splněna, bude navržená měsíční částka konečná po celou dobu prací na novém rozvaděči. Společenství však musí uvést rozvaděč do pořádku.

26.04.10 Martinková píše dopis, ve kterém jménem společenství souhlasí s návrhem smlouvy a navrhuje schůzku 28.04.10, kde se doladí podrobnosti. Aby nedošlo k avizovanému vypnutí rozvaděče, majitelé klubu souhlasí.

28.04.10 na jednání s výborem za přítomnosti Jana Ražnoka majitelé klubu vycházejí společenství opět vstříc a souhlasí s prodloužením smlouvy o nájmu na 3 měsíce, tedy po celou dobu výstavby nového rozvaděče. Upravuje se bod III. smlouvy, ve které společenství převezme odpovědnost za případné škody způsobené vadným rozvaděčem. Cena pronájmu se snižuje na 25 tis.Kč za tři měsíce. Výbor společenství se zavazuje, že do týdne obstará podpisy všech členů společenství, aby majitelé klubu mohli začít jednat s úřady o odhlučnění klubu. O dva dny později se má konat shromáždění vlastníků, kde by tak nebyl problém získat většinu podpisů.

29.04.10 majitelé klubu píší žádost o vyjádření členů společenství o doplnění účelu užívání o hudební produkce. V žádosti je vysvětlen postup při odhlučnění klubu, který je pod kontrolou dvou státních úřadů. K žádosti je přiložen i jmenný seznam členů společnosti

30.04.10 se koná shromáždění vlastníků, kam jsme sice nebyli přizvání, ale vzhledem k souhlasnému jednání ze dne 28.04.10 jsme to nepovažovali za nutné. Ale vše je, jako obvykle, jinak. Navržená smlouva neplatí, závazek o obstarání podpisů rovněž ne, i když členové společenství deklarují, že jsou ochotni svůj podpis připojit.

03.05.10 majitelé klubu požádali Jana Ražnoka o obejití všech vlastníků s podpisovým archem. Vzhledem k tomu, že se všemi stále jedná o novém rozvaděči, nemělo by to být pro něj tak časově náročné. Jan Ražnok nám sdělil, že Romana Čiková svůj podpis nikdy nepřipojí. Nejde ji totiž o hluk (okna má na druhou stranu k řece), ale o samotnou existenci klubu.

04.05.10 Martinková posílá emailem dopis, ve kterém oznamuje, že smlouvu společenství odmítlo a podpisy si máme obstarat osobně sami. Z dopisu vyplývá, že výbor neinformoval shromáždění vlastníků o účelu podpisů správně. Dopis obsahuje i informace o tom, že naše vystoupení ze společenství není právoplatné.Majitelé klubu píší společenství dopis, ve kterém oznamují vypnutí vadného rozvaděče 05.05.10 ve 14:00 hod.Poprvé za celou existenci společenství jsme dostali zápis z jednání shromáždění společenství

05.05.10 den ohlášeného vypnutí:

11:30 hod začínají jednání s některými členy společenství, kteří jsou ochotni převzít riziko provozu rozvaděče na sebe. Akceptují dohodu o nájmu jednotlivých jističů, na které jsou připojeni. Díky tomu není domu vypnuta elektřina ve společné kotelně, všechny domácnosti tak mají teplo i teplou vodu!

14:00 - 16:00 hod policejní manévry před klubem, státní i městská policie, bez viditelného efektu.

14:20 hod rozvaděč je vypnut.Čtyři domácnosti jsou napojeny na řádný rozvaděč, který jsme nechali vybudovat v roce 2000 my. Mezi nimi je i Huppert. Ten na nás během měsíce dubna opět posílá další stížnost na stavební úřad kvůli údajnému zatékání do jeho prostor. Opět věc neřeší prostřednictvím společenství, přestože stupačky jsou společným prostorem. Dokonce opakovaně vyhrožuje fyzickým násilím. Policie ČR pak přijímá naše oznámení o jeho výhrůžkách.ZÁVĚR

Jednoznačný viník celé kauzy není, protože je jich více. Stavební úřad nekonal od roku 2005, váš výbor nekonal minimálně od roku 2008. My jsme respektovali tichou dohodu s vámi a bohužel jsme na vás netlačili, abyste uvedli vámi používaný rozvaděč do souladu s předpisy. Takto ušetřené vaše peníze jdou do statisíců, nemuseli jste platit ani jednorázové ani pravidelné poplatky ČEZu, nemuseli jste nic budovat. Ignorovali jste nařízení státního úřadu a náhle tentýž úřad voláte o pomoc. My se snažíme následně rozhodnutí úřadu respektovat, ale vy nám to neumožňujete. A někteří z vás se dokonce netají tím, že jim jde o likvidaci klubu, který zde byl před tím, než jste si zde všichni, s naším souhlasem, postavili byty. Ani vedení ani někteří stěžovatelé nepochopili, že vztahy uvnitř jakéhokoliv společenství lidí nevyřeší žádné úřady, ale pouze společné jednání. Z výše uvedeného časového sledu událostí vyplývá, že z naší strany byla projevená dobrá vůle několikrát, ale dohody nakonec nikdy neplatily. Odmítli jste převzít zodpovědnost za vadný rozvaděč, který užívá většina z vás zdarma a bez jakéhokoliv rizika. To zůstalo pouze nám. Nakolik je odmítnutí dohody vinou nedostatku informací nebo tím, že se tak mělo stát formou placeného pronájmu za užívání cizího majetku, nedokážeme posoudit, protože výbor nesouhlasil ani s cestou, při které by výdaje nesla jenom naše strana (viz.jednání ze dne 24.03.10). Po celou dobu zodpovědnost za případné škody na zdraví a majetku jsme nesli my a to už dnes odmítáme. I za cenu vleklých a drahých soudních sporů !!!

Faktem je, že my jsme si po přistěhování do tohoto domu pořídili elektrické rozvody vlastní, za nemalé peníze. Faktem je, že nebýt našeho současného postupu, nikdy by se v tomto domě váš přívod elektrické energie nedal dohromady. Faktem je, že jsme společenství doporučili člověka, který jeho členům ušetří desítky, možná stovku tisíc korun při rekonstrukci rozvaděče. A i ten byl podroben útokům chronického stěžovatele Hupperta. A faktem je, že s takovým společenstvím my už nechceme mít nic společného. Takže pokud bude potřeba společný postup v jakékoliv záležitosti, my se jej s vysokou pravděpodobností nebudeme účastnit. Začínáme připravovat nové společenství vlastníků, kde se budou k sobě lidé chovat slušně a respektovat se. Věříme, že stále mezi vámi takoví jsou.

Protože chápeme, že problém našeho domu je snadno medializovatelný v náš neprospěch, bude tento text zveřejněn tak, aby si každý občan tohoto města mohl udělat obrázek sám.

V Jeseníku dne 07.05.10

Ing.Miroslav Chovanec

Jarmila Chovancová
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz