Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Dopis Radka Brnky zastupitelům města Jeseník ve věci investora FTC Group, a.s.

Vážení, na minulém jednání zastupitelstvu města Jeseník byl vznesen dotaz, jak byly předány informace ohledně investora FTC Group a.s. v Jeseníku, novému vedení města vzešlé po komunálních volbách. Jakožto bývalý zastupitel města samozřejmě vnímám pokusy o znevěrohodnění celého záměru, subjektu investora i mě samotného, proto mi dovolte Vám sdělit informace, které Vám mohou přiblížit celý záměr a investora. Všechna jednání, která jsem v tomto roce vedl, byla vždy s generálním ředitelem akciové společnosti FTC Group a.s. Ctiradem Stejskalem. FTC Group a.s. je soukromá mezinárodní investiční skupina, slučující významné investory v širokém spektru oborů, která přináší svým investorům mimořádné
Slovan bude zakonzervován
Vážení,
na minulém jednání zastupitelstvu města Jeseník byl vznesen dotaz, jak byly předány informace ohledně investora FTC Group a.s. v Jeseníku, novému vedení města vzešlé po komunálních volbách.
Jakožto bývalý zastupitel města samozřejmě vnímám pokusy o znevěrohodnění celého záměru, subjektu investora i mě samotného, proto mi dovolte Vám sdělit informace, které Vám mohou přiblížit celý záměr a investora. Všechna jednání, která jsem v tomto roce vedl, byla vždy s generálním ředitelem akciové společnosti FTC Group a.s. Ctiradem Stejskalem. FTC Group a.s. je soukromá mezinárodní investiční skupina, slučující významné investory v širokém spektru oborů, která přináší svým investorům mimořádné hodnoty získáváním kontroly a významných majetkových podílů v oborech a firmách působících převážně v Evropě, Dálném východě, Asii, Latinské Americe a v Africe.
FTC Group a.s. je nezávislá venture kapitálová společnost se sídlem v Praze, která realizuje své zkušenosti s investováním do projektů rizikového kapitálu a aktivně se podílí na jejich řízení. Společnost se zaměřuje na investice i do začínajících privátních společností, které mají rychle se rozvíjející potenciál růstu.
Samotná zkratka FTC Group je ve světě známa zejména pod celým názvem holdingu, a to Farah Trading and Contracting Co. - FTC Group. Vzhledem k tomu, že se čím dál častěji setkávám s pokusy investora znevěrohodnit, tak Vám zde uvádím pár zemí, kde tato společnost působí ve světě a lehce si to můžete ověřit v internetovém vyhledávači - ČR, Russia, Ukraine, Amman, Jordan, Qatar, Lebanon, Vietnam, China, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nikaragua, Canada, UK, Panama, Saudi Arabia, Colombia, Sri Lanka, Greece, Spain apod. Z výše uvedeného je zřejmé, že česká pobočka FTC Group a.s. je zastoupením Farah Trading and Contracting Co. holdingu na území ČR a zastupuje zájmy holdingu na našem území.
Záměr investora byl poprvé zevrubně představen vedení města Jeseník, a to konkrétně starostce města, dne 4. února 2013. Vzhledem k událostem, které po této návštěvě nastaly, došlo k zásadnímu narušení komunikace a vztahu vedení města s investorem.
V měsíci listopadu 2013 došlo z mojí strany k pokusu opět navázat korektní vztah města s investorem, a toto se po osobní schůzce nakonec podařilo.
V měsíci únoru 2014 došlo ke schválení mnou navržených investičních pobídek, které byly předány starostkou města v měsíci dubnu 2014. O tomto předání byl vyhotoven zápis (důvěrný), který měla paní starostka a má současné vedení k dispozici. Některé body jednání s investorem byly natolik konkrétní, že bylo přáním investora, aby byl zápis z jednání označen jako důvěrný.
Vzhledem k činnostem holdingu FTC Group a.s. je zřejmé, že samotná společnost vykonává činnosti pro investory, kdy za ně zpracovává výkon investora, či hledá investiční příležitosti, pro investory z celého světa. Proto nikdy nebylo na jednání s investorem, ani za účasti bývalé starostky zmíněno, kdo je osobou, která samotnou investici zadává, případně kdo, je budoucím majitelem investičního celku.
V momentě, kdy se objevil náznak ukrajinské krize, došlo v jarních měsících ze strany investora ke změně finanční instituce, která bude projekt financovat, a to z důvodu, aby další eskalace krize, neohrozila samotný záměr investice.
Proto jakékoliv vyjadřování ze strany bývalé starostky, že krize ohrožuje záměr investora a ohrožuje samotnou stavbu, bylo zcela neuvážené a ve skutečnosti toto vyjadřování daleko více ohrožovalo investici, než krize na Ukrajině.
I kdyby mi osoba „v pozadí“ byla známa, tak nejsem oprávněn bližší informace sdělit. Ale pokud se představitel města vyjádřil do médií, že krize ohrožuje investici, tak ve skutečnosti sdělil „nejen“ veřejnosti, že za investicí stojí osoba, která může být předmětem sankcí EU vůči Ruské federaci. Okruh osob, na které se sankce EU vztahují, není zas tak velký a toto vyjádření se už opravdu málem stalo pomyslným hřebíkem do rakve celé investice v Jeseníku. Bohužel musím konstatovat, že důsledky tohoto vyjádření bývalé starostky, sklízíme do teď. Ochlazení vztahů s bývalým vedením radnice a vyčkávání na výsledek komunálních voleb byl v tomto momentě asi pochopitelný.
Již od začátku jednání, tedy roku 2013, byl projekt představen, jako záměr v Evropské unii a cílem investičních pobídek města bylo přesvědčit investora, aby investoval v Jeseníku, pokud cílovou zemí bude ČR. Fakt, že existuje konkurence v zemích EU, byl mnou často zmiňován i na jednání zastupitelstva města. Samozřejmě informace, že některé osoby zjišťovaly v Bruselu, zda žádost o investiční dotaci pro ČR je podána u Evropské komise, mi je známa a na základě tohoto prověřování, je cílem moji osobu i osobu investora znevěrohodnit a prakticky nedopustit, aby investice v Jeseníku byla. Proto nesmyslná vyjádření bývalého místostarosty do médií, že pozemek raději rozprodá, či vyjadřování některých zastupitelek, že jsem podvodník apod.
Nemohu se zbavit dojmu, že tyto osoby, nejen že za rok a půl neudělaly nic proto, aby investice zde vznikla, ale už od prvopočátku se snaží investici shodit ze stolu. Ty osoby, které informacemi typu, že není žádost v Bruselu podána, disponují a dále ji šíří mezi veřejnost, ve skutečnosti nikdy nepochopily, o jaký se jedná projekt, v jakém rozměru se pohybujeme, o jakou výši investici se jedná, co by to mohlo pro celé nejen Jesenicko a jeho obyvatele znamenat.
Bohužel, nebo v „Jeseníku“ bohudík, jsem v mnoha ohledech vázán mlčenlivostí, nicméně se jedná o investici v nanotechnologiích a vývoj a konstrukce zařízení byla vyvinuta v jiné zemi EU (záměrně nebudu zmiňovat, ve kterém státě). Proto se jedná o nadnárodní projekt a podpora EU nikdy nebude na „postavení“ továrny a už vůbec ne v ČR. Jedná se o nadnárodní projekt, který bude financován z prostředků na aplikovaný výzkum a vývoj, jehož podmínka je realizace v některé zemi EU.
Nikdy se nejednalo o podporu pro ČR a nikdy se nežádalo o investiční prostředky. Každý, kdo se trochu jen zamyslí, je jasné, že prostředky na výzkum a vývoj se často pohybují v několikanásobné výši, než je samotná investice. Proto jsem často zmiňoval limity veřejné podpory, protože kdyby EU poskytla podporu výzkumu a vývoje ve výši překračující, než je limit veřejné podpory pro ČR, tak logicky investice vznikne v jiné zemi, než v ČR.
V minulém týdnu jsem investora kontaktoval a snažím se v co nejkratší době dohodnout termín schůzky nového vedení města a zástupců holdingu FTC Group a.s..
Do dnešního dne, tj. konání zastupitelstva města, mi není termín návštěvy investora znám, nicméně pokud alespoň v některých z Vás, zbylo trochu víry v tuto investici, přimlouvám se, abyste jakožto zastupitelé počkali na jednání vedení města s investorem. Předpokládám, že výsledkem tohoto jednání bude informace, zda investor s projektem ještě počítá a v jaké je fázi jeho schvalování.
Až poté se prosím, jako zastupitelé města rozhodněte, zda a jakým způsobem naložíte s pozemkem, který je určen pro větší investory v Jeseníku.
S pozdravem
Radek Brnka v.r.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz