Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Dotace na halu definitivně zamítnuta

Jeseník - O patnáctimilionovou dotaci z MŠMT žádal Jeseník již potřetí. V roce 2016 byla dotace zdárně přidělena, ovšem Jeseník ji kvůli zpoždění demoličních prací nevyčerpal a rozhodl se přihlásit do výzvy na další rok. Takřka identická žádost tehdy neprošla kvůli domnělým administrativním pochybením, celý program na podporu materiálně-technologické základny sportu byl ovšem ušpiněn blátem dotačních podvodů sahajícím až na úroveň náměstkyně ministryně a bez náhrady zrušen. Zhruba v polovině letošního roku byl vypsán program nový, ovšem za pozměněných podmínek. Jeseník žádost o dotaci sice opět podal, ale z rozhodnutí doručeného městu před koncem loňského roku vyplývá, že jako žadatel již nesplňuje
Dotace na halu definitivně zamítnuta
Jeseník - O patnáctimilionovou dotaci z MŠMT žádal Jeseník již potřetí. V roce 2016 byla dotace zdárně přidělena, ovšem Jeseník ji kvůli zpoždění demoličních prací nevyčerpal a rozhodl se přihlásit do výzvy na další rok. Takřka identická žádost tehdy neprošla kvůli domnělým administrativním pochybením, celý program na podporu materiálně-technologické základny sportu byl ovšem ušpiněn blátem dotačních podvodů sahajícím až na úroveň náměstkyně ministryně a bez náhrady zrušen. Zhruba v polovině letošního roku byl vypsán program nový, ovšem za pozměněných podmínek. Jeseník žádost o dotaci sice opět podal, ale z rozhodnutí doručeného městu před koncem loňského roku vyplývá, že jako žadatel již nesplňuje nově nastavená kritéria.
Více k tématu řekl vedoucí oddělení MěÚ Jeseník Jiří Uher: “Důvod pro vyloučení MŠMT nějakým způsobem vysvětlilo asi jenom jednou nebo dvěma větami v tom smyslu, že se jedná o zařízení napojené na školu a oni takový typ zařízení nepodporují.”
Viditelně zklamán dodává: “Napadá mě – co je a není definice školského zařízení, co je a není definice sportovního areálu? Samo MŠMT připouští a bodově zvýhodňuje, když v areálu cvičí školy. Nastavení dotačního titulu asi nemá smysl dále komentovat.”
Redakce JT nemá rozhodnutí MŠMT k dispozici, podívali jsme se ovšem do příručky určené hodnotitelům žádostí v programu Podpora materiálně-technologické základny sportu, Kámen úrazu by mohl být ve formálním hodnocení, které obsahuje poměrně dlouhý seznam žadatelů, kteří jsou považování za nezpůsobilé. Jeseníku se konkrétně může týkat bod definující jako nezpůsobilého žadatele “který požádá o dotaci mimo jiné na (...) školní sportoviště (tělocvična nebo hřiště – objekt byl kolaudován jako školní sportoviště nebo je prokazatelně umístěn v areálu školy a je užíván jako školní sportoviště)”. Jesenická sportovní hala je s objektem SOŠ a SOU strojírenského a stavebního propojena spojovacím krčkem a výuka tělesné výchovy pro krajem zřizované střední školy v ní probíhat určitě bude – na druhou stranu fakt, že Ministerstvo školství má v některém svém dotačním programu výslovně zakázáno podporovat sport škol, může působit úsměvně. Nutno říci, že v metodice hodnocení žádostí ze stejně nazvaného programu pro léta 2015 i 2016 se tyto podmínky nevyskytují. Přestože ještě existuje možnost podat určitý opravný prostředek proti rozhodnutí, město Jeseník zatím není rozhodnuto, zda jej využije.
Stavba haly běží samo sebou dál a její dokončení není ohroženo – prostředky na ni byly vyčleněny z rozpočtu města a Jeseník se také stále může opřít o 17 milionovou dotaci z Olomouckého kraje a 15 milionový dar od společnosti Campa-NET. Výpadek ministerské dotace pak může být vyřešen tím, že dostavěnou sportovní halu nebude provozovat přímo město, ale nabídne ji k pronájmu soukromému subjektu, což by umožnilo variantu odpočtu DPH zhruba v podobné výši, jakou měla mít ona dotace. V minulosti se hovořilo o tom, že by halu mohly provozovat Technické služby Jeseník, dle Jiřího Uhera ale toto nelze tvrdit dopředu. “Musíme postupovat v souladu se zákonem o obcích, takže pokud by se šlo touhle cestou, tak se bude jednat o klasický záměr města pronajmout svůj majetek. Musí to být řádně zveřejněno, město si musí velmi dobře a kvalitně nachystat nájemní podmínky, protože tam máme nějaké závazky vůči kraji, krajským školám a dalším organizacím,” dodává.
Dokončení haly je aktuálně plánováno na polovinu dubna letošního roku (uzavřený dodatek ke smlouvě původně stanovenou dobu prodloužil cca o 2 týdny), ovšem neznamená to, že by se v ní hned začalo naplno sportovat. Proběhne kolaudační řízení, hala bude nějakou dobu fungovat v testovacím provozu a v jejím okolí ještě budou probíhat úpravy jako výstavba chodníků, rozšíření parkovacích míst či terénní a parkové úpravy. Vzhledem k tomu, že léto halovým sportům zas až tolik nepřeje, dá se očekávat, že na plné obrátky se hala rozjede nejpozději začátkem školního roku 2018/2019.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz