Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Jubilejné ročník je za námi

Jubilejní XXX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se stal v neděli 18. září minulostí.

Festival Karla Ditterse z Dittersdorfu skončil.

Rok uběhl jako voda a já jsem nesmírně ráda, že jsme se opět po roce mohli společně setkat na osmi místech Jesenicka, na osmi koncertech Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu, v letošním roce na jeho jubilejním, XXX. ročníku.
Před třiceti lety se zrodila myšlenka oživit jméno a především hudbu neoklasicistního hudebního skladatele a houslisty Karla Ditterse z Dittersdorfu, který polovinu svého života prožil ve Slezsku. Jeho jméno se nesmazatelně zapsalo do dějin hudby a jeho skladby se znovu a znovu objevují na repertoáru hudebních těles i sólistů.
V letech zrodu festivalu jsme si nedovedli vůbec představit, že bude mít takový ohlas jak u laické, tak i odborné veřejnosti. Což dokazuje i ocenění, kterého se festivalu v letošním roce dostalo. Festival získal Cenu za výjimečný počin za kulturu - v oblasti hudby za rok 2021. Tato cena je každoročně udělována Olomouckým krajem. Dovolte mi proto z tohoto místa poděkovat všem, kteří se podílí na jeho organizaci, ale také vám, našim věrným posluchačům, kteří nás každoročně svojí přítomností přesvědčíte o tom, že úsilí, které vynakládáme, není zbytečné.
Při tvorbě programu se snažíme, aby dramaturgie jednotlivých ročníků byla žánrově pestrá. Ne jinak tomu bylo i letos. V osmi večerech jsme mohli obdivovat nejen krásnou hudbu ale i umělce, kteří jsou špičkovými muzikanty a jejichž interpretace skladeb byla dokonalá.
Zahajovací koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku měl pod svou taktovkou dvorní dirigent festivalu Petr Chromčák. Komorní orchestr Camerata Moravia pod vedením Víta Mužíka společně s Českým filharmonickým sborem Brno se sbormistrem Michaelem Dvořákem doprovodil sólistky Pavlínu Švestkovou / soprán a Marii Vrbovou / alt.
Díky úsilí varšavského hudebního badatele a muzikologa Tomasze Fatalskiego jsme si mohli na zahajovacím koncertu vyslechnout další dvě árie z pera Karla Ditterse z Dittersdorfu - Arie in Es - Lauda Sion a Arie in F - O Deus, ego amo te.
Tyto dvě árie Tomasz Fatalski nalezl při své badatelské činnosti v  Univerzitním archivu ve Varšavě a pro koncert je spartoval a připravil dirigent Petr Chromčák. Dalšími skladbami, které na zahajovacím koncertu v obnovených světových premiérách zazněly, byly Missa solemnis od Jana Křtitele Vaňhala a Te Deum od Albína Maška.
Název koncertu „ Zámecké preludium“ již sám určoval v jakém duchu a v jaké nádherné zámecké atmosféře se koncert ponese. Kombinace hudebních nástrojů – flétny, houslí a cembala byla k tomuto hudebnímu duchu koncertu zcela předurčena. Bylo naprostou samozřejmostí, že na zámku Jánský Vrch, přímo v zámecké věži, v hudebním sále, kde sám Karel Ditters z Dittersdorfu za svého života koncertoval, zazněla jeho skladba – Adagio pro flétnu a cembalo.
V nádherném, komorním kostele sv. Kateřiny v Uhelné posluchači přijímali „ Poselství zpěvu“ v podání mezzosopranistky Barbory de Nunes-Cambraia, která byla nominována na Cenu Thálie 2016 za titulní roli Carmen a Ondřeje Valenty, který je varhaníkem při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě a umělecky vede mezinárodní festival „ Varhanní Vyšehrad“.
V letošním roce poprvé v třicetileté historii festivalu se jeden festivalový koncert konal v kostele sv. Josefa v České Vsi. V tomto nádherném chrámu jsme se mohli zaposlouchat do Amerických spirituálů ve slavných aranžmá v podání Komorního sboru Martinů Voices. Klavíristou a dirigentem celého koncertu byl Lukáš Vasilek. Kdo koncert navštívil, jistě nelitoval a dlouho na něj nezapomene.
Byli jsme velice potěšeni, že po všech letošních mezinárodních oceněních a úspěších uvedl Koncertní sbor Permoník Karviná a Mužský komorní sbor Permoník svůj koncert s názvem Cantate Domino v kostele sv. Jana Křtitele v Horním Domašově. Pro nás pro všechny byl tento koncert velkou výzvou, poněvadž do poslední chvíle před zkouškou nebylo jasné, zda se šedesátičlenný pěvecký sbor do kostela sv. Jana Křtitele vejde. Nejen, že se vešel, ale i emoce, které v posluchačích svým zpěvem šedesát hlasů, které zněly jako jeden, vyvolal, byly obrovské a zcela naplnily zbývající nehmatatelný prostor kostela.
Jsem velice ráda, že posluchači, vzhledem k zamítavému rozhodnutí faráře Římskokatolické farnosti Vápenná pět dnů před konáním koncertu, nebyli o tento koncert v kostele sv. Filipa ve Vápenné ochuzeni a že se nám spolu s Děkanátem Jeseník, Římskokatolickou farností Lipová-lázně i s vedením obce Vápenná podařilo velice rychle najít řešení a mohli jsme umělce přivítat v  kostele sv. Václava v Lipové-lázních. Děkuji za velikou morální podporu p. Waldemarovi Wozniakovi z Římskokatolické farnosti Lipová-lázně a současně za trvající finanční podporu obci Vápenná.
Nejčastěji užívané jméno skladby Karla Ditterse z Dittersdorfu „ Il combattimento delle umane passioni – Souboj lidských vášní bylo i názvem celého koncertu v sobotu 17. září v kostele sv. Hedviky v Supíkovicích. V této skladbě Karel Ditters z Dittersdorfu vtipným způsobem zobrazuje různé lidské vášně. Zatímco některé vášně lze hudebně znázornit snadněji než jiné, Dittersdorf ke každé přistupuje s charakteristickým vkusem a představivostí. Stejně jako i Brněnští komorní sólisté v čele s Pavlem Fajtlem a violoncellistou Janem Škrdlíkem, kteří k této skladbě kromě vkusu a představivosti přidali i zájem a jistou vášeň, které říkáme zápal.
Vznik kapely The CELLO Boys se váže k podzimu roku 2016. Za dobu dosavadní umělecké činnosti mají za sebou řadu vystoupení jak v České republice, tak i v zahraničí. Velmi často v rámci svých vlastních koncertů vystupují v industriálních či jiných netypických prostorech. Interpretují hudbu „ klasickou“, pop, rock či hudbu jiné moderní scény. Své skladby volí tak, aby se předvedla virtuózní technika, všechny možnosti nástroje a aby se zároveň nenudil ani odborník ani méně náročný posluchač. Což se nám při závěrečném koncertu v neděli 18. září v naprosto vyprodané Tančírně v Račím údolí jistě nestalo.
Pro nás, pro pořadatele festivalu, je každý další ročník, který dokážeme zorganizovat také radostí.
Ten letošní XXX. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdorfu se uskutečnil za významné finanční podpory Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. Nad letošním ročníkem převzal záštitu ministr kultury Mgr. Martin Baxa a hejtman Olomouckého kraje Ing. Josef Suchánek.
Festival finančně podporují města a obce Bernartice, Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Jeseník, Javorník Supíkovice, Uhelná, Vápenná.
Partnery a sponzory festivalu jsou: Naturfyt – BIO s.r.o., Umělecká agentura ARS VIVA, Mikroregion Javornicko, Nadace Český hudební fond, Nadace Leoše Janáčka, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace Partnerství OSA, OMYA CZ s.r.o., Národní památkový ústav – Územní památková správa v Kroměříži, KARETA s.r.o., Vlastivědné muzeum Jesenicka a řada dalších sponzorů. Děkujeme.
Mediálními partnery letošního ročníku byl Český rozhlas Olomouc a Jesenický týdeník. Děkujeme.
Děkuji i vám, věrným posluchačům, kteří nám každoročně svojí přítomností předáváte energii do další práce.
Děkuji všem členům Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu za jejich stoprocentní nasazení, energii a pevné zázemí.
Děkuji i všem nejmenovaným, kteří však existují a jsou vždy v tu pravou chvíli na tom správném místě.
Vážení přátelé, Sdružení Karla Ditterse z Dittersdorfu, které každoročně festival připravuje, se s vámi pro letošní rok loučí, ale jen proto, abychom vás v roce příštím mohli opět přivítat na některém z řady koncertů XXXI. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Karla Ditterse z Dittersdrofu.
Hana Polášková, ředitelka festivalu

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz