Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Máme nejdražší vedení města v jeho historii

JT Co považujete v současném volebním období vy osobně a ODS, jejímž jste lídrem, za největší problémy Jeseníku a co navrhujete pro jejich řešení? Podle našeho názoru je jeden z největších problémů města trvalý úbytek obyvatelstva a až fatální pokles počtu mladých lidí ve věku “náct”. Na posledním zastupitelstvu jsem  představil návrh jak tuto věc řešit. Vedení města, paní starostka, mi sdělila, že se touto věcí již zabývají. Osobně jsem přesvědčen, že primární cestou (ve spolupráci se státem) je využít možnosti půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Prostřednictvím této až 90 procentní dotace, lze velmi rychle postavit byty, které odpovídají potřebám bydlení 21. století. Podmínkou dotace je, že
Máme nejdražší vedení města v jeho historii
JT Co považujete v současném volebním období vy osobně a ODS, jejímž jste lídrem, za největší problémy Jeseníku a co navrhujete pro jejich řešení?
Podle našeho názoru je jeden z největších problémů města trvalý úbytek obyvatelstva a až fatální pokles počtu mladých lidí ve věku “náct”. Na posledním zastupitelstvu jsem  představil návrh jak tuto věc řešit. Vedení města, paní starostka, mi sdělila, že se touto věcí již zabývají. Osobně jsem přesvědčen, že primární cestou (ve spolupráci se státem) je využít možnosti půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení. Prostřednictvím této až 90 procentní dotace, lze velmi rychle postavit byty, které odpovídají potřebám bydlení 21. století. Podmínkou dotace je, že tyto byty budou určeny občanům do 30 let věku. Vycházím přitom z předpokladu, že byt patří k základním životním potřebám, a že bytová dostupnost je pro většinu dnešních mladých katastrofální. Výše nájemného by musela odpovídat  cenám nájmu v městských bytech. Levné nájemné bydlení je dle mého soudu schopno oslovit stovky mladých lidí z celé ČR, kteří nejsou zcela závislí na práci v místě bydlení. Vhodnou kampaní v rámci ČR, můžeme do Jeseníku opravdu přilákat  spousty mladých a tím  i skokově obrátit velmi negativní trend demografického vývoje v Jeseníku a na Jesenicku. Jeseník tím  můžeme oživit a dát mu nový impuls. Tak jako se to již stalo v 70. a 80. letech minulého století, v souvislosti s podnikem Rudné doly. Domnívám se, že dosud každé vedení města si umělo poradit s lecčíms, s investicemi typu chodník, výstavbou objektů, s odpady atd., ale s tím, aby neubývali lidé, s tím máme problém. JT Jste jedním z nejzkušenějších zastupitelů. Jak podle vás pracuje nové vedení města a nové zastupitelstvo? Musím konstatovat fakt, že na jedné straně budou klesat příjmy města a na druhé straně máme nejdražší vedení města v jeho historii. Je to samozřejmě dáno výší mezd a odměn, které jsou u uvolněných určeny, ale také skutečností, že po čase máme opět tři uvolněné zastupitele ve vedení města a máme také historicky nejvyšší počet výborů a komisí a jejich členů, u kterých také výrazně vzrostla odměna. Otázka je, do jaké míry jsou tyto výdaje efektivní. Nečetl jsem všechny zápisy všech komisí, ale ptám se, z toho co jsem četl, jestli komise dostaly konkrétní zadání. Osobně členem žádné komise nejsem - nedostal jsem důvěru, ale z některých zápisů má pocit jisté “besídky”.  Zklamáním je také pro mě vize současného vedení města, tedy Programové prohlášení rady, kde se objevují věty typu “...podpoříme atraktivní místa v Jeseníku...”. Čtenář by si mohl porovnat Prohlášení současné s tím předcházejícím a uvidí celkem zásadní rozdíly, kdy se v minulém období dokončily páteřní cyklostezky, zásadně se zrekonstruovalo koupaliště, postavilo parkoviště pod “Pentagonem, vybudovalo dopravní hřiště, postavila nová sportovní hala, začala rozsáhlá rekonstrukce sídliště ... JT Jaké vidíte možnosti pro zastavení, případné zvrácení trendu odlivu absolventů základních i středních škol z regionu? Řeknu vám několik konkrétních čísel. Z celého okresu šlo v tomto školním roce 153 “deváťáků” mimo Jesenicko a 96 jich v okrese zůstalo. Z těchto 96 jich 48 nastoupilo na gymnázium. Zbylí absolventi 9. tříd se rozdělili mezi ostatní střední školy. Nacházíme se v jistém bludném kruhu. Nedostatek žáků ohrožuje existenci zdejších středních odborných škol.
Pokud by u některé z nich došlo k omezení nebo jejímu uzavření, snižuje se opět nabídka středního vzdělání v okrese a zvyšuje se tlak k ještě většímu odchodu mimo region. Na jaře tohoto roku jsme s kolegou ředitelem strojní a stavební školy, tzv. “Emka” Jiřím Viternou iniciovali jednání s Olomouckým kraje, představiteli místních samospráv (SMOJ) a zástupci zdejších firem, se kterými naše odborné školy spolupracují. Cílem tohoto trojstranného jednání bylo, aby zdejší střední školy měly, od ostatních ve vnitrozemí, jistou  konkurenční výhodu. Jde nám o to, aby místní deváťáci měli motivaci a neodcházeli mimo okres na podobné nebo stejné obory, které jsou na Jesenicku nabízeny. Vzniká tak projekt “studijních stipendií” pro žáky všech jesenických středních škol a oborů. Všichni partneři se k tomu staví velmi vstřícně - tedy Olomoucký kraj, SMOJ i podnikatelé. Věříme, že se nám projekt podaří od školního roku 2020/2021 realizovat. T Jak tedy hodnotíte bytovou politiku města uplynulých let? V době, kdy jsem byl starostou (pozn. redakce 2006-2010) mělo město ještě asi 600 bytů. Nechali jsme si vypracovat analýzu, která nám řekla, že bytový fond z 2. poloviny minulého století je značně zanedbaný a vynutil by si masivní investice ve výši mnoha desítek milionů korun  do oprav. Z tohoto důvodu jsme pokračovali v předchozím trendu cestou rozprodeje bytů s tím, že nejlepším hospodářem je konkrétní vlastník. Byty se pak za zvýhodněnou nekomerční cenu prodávaly lidem, kteří v nich dlouhodobě bydleli, po dobu několika volebních období. Teď má město něco kolem stovky bytů. Myslím si, že to nebyl špatný krok, současní vlastníci se o tyto byty bez problémů starají. Je to vidět i pouhým pohledem podíváte-li se na ně ve městě. A chceme-li do města přivézt mladé lidi, nemůžeme jim nabízet staré byty, které jsou samozřejmě navíc obsazeny. I z tohoto pohledu je podle mně nejlepší řešení výstavba nových bytů 21. století. V průběhu let se také dost spoléhalo na developery, kteří o tuto oblast projevovali velký zájem. Bohužel tento trend neřeší bytový problém mladých, zvláště, když dnes cca 3/4 mladých nedosáhne svými příjmy na hypotéku. Tvrdím, že výstavba cenově dostupného nájemního bydlení pro mladé lidi je v současnosti jednou ze zásadních priorit města. JT Jaký je váš názor jako zkušeného zastupitele na současné výměny ve vedení organizací města? Odvolání ředitele Městské policie Jeseník pana Táborského jsme se my zastupitelé dozvěděli formou emailu. Tato záležitost má dvě polohy: šéf má samozřejmě právo odvolat svého zaměstnance, je-li s ním nespokojen. V tomto případě je šéfem paní starostka, potažmo vedení města. To je přirozený a smysluplný stav věcí. Mě však zaráží skutečnost, že paní starostka předem dvakrát požadovala po řediteli  Táborském, aby sám rezignoval.  Pokud je šéf nespokojen s prací, řekne důvody svých výhrad a pokud nedojde ke zlepšení, pracovníka odvolá, dá mu výpověď atd. Musím říct, že ve světle těchto okolností mám pochybnosti o autentičnosti výpovědních důvodů tak, jak nám byly sděleny. U odvolání ředitele Technických služeb Jeseník pana Ryčla byl např. jako jeden z důvodů uveden fakt, že jsou nepřijatelně nízké mzdy zaměstnanců v dělnických profesích technických služeb. Na dotaz jednoho z mých kolegů zastupitelů, zda již tedy byly tyto platy zvýšeny, bylo odpovězeno, že ne.  Co k tomu dodat? Myslím také, že bylo chybou, že neproběhlo standardní výběrové řízení na nového ředitele. Tím nechci snižovat schopnosti a erudici  pana Pavlíčka coby nově instalovaného ředitel. Jde spíše o precedens, ze kterého lze soudit, že příště neuděláme  výběrové řízení tam či onde a rovnou dosadíme konkrétního člověka. JT Děkuji za rozhovor
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz