Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Návštěva císaře Josefa II. na Javornicku

Před nedávnem mnozí z vás sledovali v televizi seriál Marie Terezie. A v něm i osudy císaře Josefa II. Jelikož se císař zapsal do dějin našeho kraje, není na škodu si toto připomenout.

18cisarnahled

Císař Josef II. se narodil ve Vídni 13. 3. 1741 jako nejstarší syn císaře Františka Lotrinského a jeho manželky císařovny Marie Terezie. Samostatným vládcem se stal po smrti Marie Terezie 29. 11. 1780. Jako vládce uskutečňoval četné reformy téměř ve všech odvětvích státní správy, náboženského života a veřejného života vůbec (toleranční patent, patent o zrušení nevolnictví, rušení klášterů atd). Jesenicko, nešťastná část rakouského Slezska, odřezané prohranými válkami s Pruskem od svého přirozeného centra, s převážně německým obyvatelstvem, císaře přijalo za svého panovníka bez výhrad. Svědčí o tom řada historicky doložených i zachovalých památek.
Nyní k tomu nejdůležitějšímu - k návštěvě našeho koutu. V roce 1779 zavítal císař při inspekci pohraničí do Bílé Vody. V piaristické koleji (tam, kde žily sestřičky) byl přivítán hudbou, posvačil a při rozloučení prohlásil: „Ležíte zde opravdu zrovna na špici. Buďte zdrávi.“ V severozápadním rohu zámecké zahrady (psychiatrická léčebna) odkud je nádherný výhled do slezské roviny, měl pronést tato památná slova: „Zahrada nám byla sebrána a plot ponechán.“ Na tomto místě byl vybudován tzv. císařský sloup s deskou která nesla nápis: „Roku 1779 31. srpna zavítal Jeho císařsko-královské-apoštolské Veličenstvo Josef II., náš nejmilostivější císař, v doprovodu pana generála von Braun a Jeho výsosti důstojníka Beye při obchůzce hranic z Jánského vrchu šťastně zavítali do městyse Bílá Voda odpoledne o půl 5. hodině a zde setrvali půl hodiny ve vyhlídce zdejšího okolí.“ V roce 1879 nechala princezna Marianna Oranžská (majitelka zámku) tento pomník, který léty velmi utrpěl, na své náklady, které činily 150 fl. ve zlatě, zrestaurovat. Stoletou památku si připomněli 31. srpna vlastenci politického okresu Frýwaldov na návrh místního výboru velkolepou oslavou, jíž se v hojném počtu zúčastnili i pohraniční sousedé Pruska. Prolog napsal a přednesl profesor Julius Neugebauer. Památník dosud stojí, ale s novou deskou. Původní byla patrně zlikvidována při vzniku republiky, kdy se hodně likvidovalo vše, co bylo habsburgské. V 90. létech byla z iniciativy lékařů léčebny přivezena do zahrady socha císaře pocházející z Velkých Losin. V roce 2001 byla ale vrácena a nyní je umístěna na hlavní třídě v Šumperku. Při zpáteční cestě přes Borůvkovou horu se císař zastavil na Travné. Uvítal ho šoltýs obce, naproti domu č. 24. Přednesli mu žádost o zřízení samostatné duchovní správy. Rovněž jeden otec se osmělil ho poprosit o propuštění syna z vojny a skutečně do 3 týdnů se syn vrátil. Přenocoval v Javorníku. Nikoliv na zámku, jak by se dalo předpokládat, ale u purkmistra (dnešní starosta) v domě naproti radnice (č. 416 bývalá spořitelna). V té době neměl vztah s biskupem Schaffgotschem na nejvyšší úrovni.
K zamyšlení
Za pozornost stojí, že tato událost není nikterak připomínána minimálně nějakou pamětní deskou. Tak jako třeba ve Zlatých Horách, kde je umístěna na chodbě tamější pošty, dřívější dům Heissigův, v němž císař odpočíval. Ráno 1. září pokračoval císař v cestě na Uhelnou a na Horní Lipovou a dále na Staré Město.  V Horní Lipové, kde se napil z pramene, je také umístěna cedulka. Litinový pomník byl také v Horních Heřmanicích před zemědělskou školou. V roce 1922 byl odstraněn a ze zbytků byl vybudován pomník obětem 1. sv. války a posléze i druhé. Dalo by se toho napsat více, ale k připomenutí této události to bohatě stačí. Pokud byste se chtěli podívat na pomník v Bílé Vodě, tak stojí na kopci před zdí mimo zámeckou zahradu. Je vidět z cesty.       
Pavel Stoupal, MZ

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.3 Počet: 3 Nejlepší: 5 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz