Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Něco z minulosti

Rozpačité zakončení Slavnostní části závěrečného jednání k ukončení projektu Jesenicko 2000 se ve čtvrtek 20.6.1996 zúčastnili členové steering comitté, starostové, projektanti a přednostka OkÚ Jeseník paní Novotná. Již tak nepočetné řady starostů, kteří před jednáním absolvovali mimořádný sněm SMOJ, ještě více prořídly a nepřímo tak demonstrovaly zájem o celou záležitost. Původně zamýšlené slavnostní zakončení tak doznalo značně skromné provedení. V úvodu předseda SMOJ pan Košacký zrekapituloval průběh prací na projektu od roku 1991 do současnosti. Svůj osobní názor na celý projekt vyjádřil takto: "Především jsme se učili a naučili dívat se na náš kraj tak, jak jsme nebyli zvyklí a jak jsme nebyli
Slovan bude zakonzervován
Rozpačité zakončení Slavnostní části závěrečného jednání k ukončení projektu Jesenicko 2000 se ve čtvrtek 20.6.1996 zúčastnili členové steering comitté, starostové, projektanti a přednostka OkÚ Jeseník paní Novotná. Již tak nepočetné řady starostů, kteří před jednáním absolvovali mimořádný sněm SMOJ, ještě více prořídly a nepřímo tak demonstrovaly zájem o celou záležitost. Původně zamýšlené slavnostní zakončení tak doznalo značně skromné provedení. V úvodu předseda SMOJ pan Košacký zrekapituloval průběh prací na projektu od roku 1991 do současnosti. Svůj osobní názor na celý projekt vyjádřil takto: "Především jsme se učili a naučili dívat se na náš kraj tak, jak jsme nebyli zvyklí a jak jsme nebyli nuceni." Nepopiratelným výstupem "transferu know how" je realizace turistického informačního centra. Starostovi osobně pak projekt umožnil poznat do té doby neznámou zemi - Švýcarsko. Slovo dostal ředitel federálního odboru pro regionální politiku a člen řídícího výboru projektu pan Huber. Ten rozdělil pomoc Švýcarska na finanční a technickou. Mimo jiné prohlásil, že "švýcarská pomoc má být pomocí ke svépomoci". V tomto duchu měl být realizován dopis ministra hospodářství Dyby, jehož ministerstvo se však na pozdějších pracech neúčastnilo. Hovořil o různých představách o regionální politice a nedorozumění při zpracování projektu označil za normální. Ocenil, že švýcarské peníze financovaly práci českých regionálních expertů. Poděkoval oběma stranám a na závěr prohlásil: "Výsledky nelze očekávat ihned, bude potřeba hodně trpělivosti." Dále vystoupil člen řídícího výboru pan Zubek, který měl přednést zhodnocení projektu za českou stranu. Zcela nepochopitelně věnoval většinu času citaci zásad vládní regionální politiky z roku 1992
a organizační struktuře ministertsva hospodářství. Teprve v závěru se opatrně kriticky vyjádřil jak na adresu vládní regionální politiky, tak i ke zpracování projektu. Podle jeho slov má být regionální politika oboustranná komunikace. Současná, resp.minulá vládní politika pouze
registrovala aktivity regionů, ale nevěděla, co s nimi. Mimo jiné uvedl: "Švýcarští partneři nedovedli plně pochopit, v jakém stavu se nacházíme. Toto nepochopení se pak promítalo do diskusí, nepochopení jednotlivých věcných opatření atd... Zodpovědní lidé, starostové, představitelé samosprávy se měli sami aktivně podílet na zpracování. Při návalu operativních úkolů angažovanost starostů nebyla taková, jaká snad měla být. Byli zastupování placenými lidmi, kteří zase necítili to, co cítí a čím jsou zatěžováni starostové." To jsou podle jeho slov některé z problematických bodů, které zkomplikovali zpracování. K transferu know how došlo. V ČR nedošlo k formulaci regionální politiky. Takováto politika není koncipována ani jinak vybavena na to, aby dokázala přijímat opatření ve shodě s názorem místních obyvatel. Transfer know how ukázal, že je možné přijímat švýcarské postupy bez legislativních změn. V závěru navrhl několik doporučení pro budoucí projekty regionálního rozvoje jak zahraničním partnerům, tak i českým zadavatelům. Z těchto doporučení bylo možno nepřímo usoudit, co se v projektu Jesenicko 2000 podle jeho názoru nepovedlo. Před zahájením prací je nutné detailní seznámení s výchozí situací a s úrovní potenciálních místních řešitelů, s místními legislativními podmínkami, pečlivě vysvětlit metodu a smysl práce a ověřovat správné pochopení i kvůli jazykovým bariérám. Je nutno zvážit úroveň podrobnosti řešení a zaangažovat místní řešitele. Pro české zadavatele je podle pana Zubka důležité, zda opravdu spolupráci chce a zda je opravdu vyžadována a podporována všemi místními orgány, seznámit se s uplatňovanou metodikou, zajistit kapacitní a spolehlivé zpracovatele i zástupce
samosprávy, věnovat mimořádnou pozornost dodržování přijaté termínu, včas signalizovat odchylky kvůli územní odlehlosti. Důsledně se věnovat terminologickým nejasnostem. V průběhu příspěvku prohlásil ztěžejní myšlenku projektu pro projekt: "Naši lidé nebyli připraveni takovýto projekt přijmout, nechápali svoji roli." Zástupce švýcarské strany pan Schäfer na úvod uvedl, že podle jejich zkušeností jsou 4 roky na projektu příliš dlouhá doba. Nechtěli exportovat švýcarský model, protože mezi oběma zeměmi existuje příliš mnoho rozdílů. Úspěchem projektu je oboustranná výměna zkušeností.
Nepochybné změny k lepšímu jsou pak zásluhou místních lidí a projekt tyto změny mohl pouze urychlit. Sám označil bilanci projektu za smíšenou, ale úspěšnou. Své zdvořilé hodnocení spolupráce zakončil definováním 4 pilířů každého projektu regionálního rozvoje. Cíl a strategie, aktéři ze soukromé sféry, nástroje a spolupráce institucí. V závěru poděkoval všem za spolupráci. Totéž udělal zástupce ministerstva hospodářství pan Kryže, který se ztotožnil se všemi českými předřečníky. Poslední slovo dostala přednostka paní Novotná. Mimo jiné uvedla: "Osobně budu podporovat regionální rozvoj ve spolupráci se samosprávou..." V souvislosti s neexistencí regionální politiky tak, jak ji charakterizoval pan Zubek, však tato slova příliš nepřesvědčila. Stejně jako další výrok:" Vize regionální politiky pana Schäfera měla v tomto kraji veliký ohlas." Projekt totiž v době konání ani při psaní
tohoto článku nebyl k dispozici ani novinářské veřejnosti. Po nezbytném závěrečném poděkování slavnostní jednání skončilo. (ma)

Bublina, která splaskla
Projekt regionálního rozvoje Jesenicko 2000 skončil. Údajně 500 stránkový elaborát přišel daňové poplatníky v ČR na 2,5 mil.Kč, ve Švýcarsku pak 380.000 CHF, suma sumárum cca 10 mil.Kč. Komu a čemu tyto peníze posloužily? 4 roky "výměny zkušeností" skončili více než neslavně. Pochyby představitelů samosprávy o využití celého projektu v jeho závěru jsou
více než výmluvné. Veřejnost o projektu prakticky nic nevěděla a neví. Mimo jiné i proto, že se jednalo o soukromou iniciativu bývalého poslance Parlamentu ČR pana Němčíka. V tomto duchu bylo možno zaslechnout komentáře nad celým projektem z úst nejvyšších okresních úředníků i starostů. Novinářská veřejnost pak byla na tiskové konferenci peskována za to, že se neptá na obsah projektu, který kompletní neviděl ani předseda Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) pan Košacký! Pokud si však někdo bláhově myslel, že projekt bude volně k dispozici, byl vyveden z omylu. Starosta Košacký totiž na tiskové konferenci prohlásil,
že projekt je považován za vlastnictví SMOJ, které bude rozhodovat o zveřejnitelnosti jeho jednotlivých částí! Údajně proto, aby nebyl někdo zvýhodněn! Připomeňme, že SMOJ je financována z obecních rozpočtů. Ještě že vznikl nový okres, který tento projekt míní použít při územním plánování. Alespoň takto to řekla paní přednostka. V opatrném hodnocení projektu zase pan Zubek mj. uvedl, že rozvoj regionální politiky je zaměňován s územním plánováním. Čert aby se v tom vyznal. Odborné vývody projektu prezentované na dopoledním jednání ještě v jeho průběhu napadali přizvaní místní zástupci jednotlivých odborných oblastí. Objevné myšlenky, které zazněly při hodnocení - např. existence významné jazykové bariéry, nevhodné nakládání s odbornými výrazy, nedostatečná legislativa, územní odlehlost, úroveň zpracovatelů, nezájem samosprávy atd. - nemusely nalézat cestu na světlo boží více než 4 roky. Peníze daňových poplatníků se vsákly do stránek přestárlé studie. Je nepochybné, že existují lidé ze zpracovatelských týmů, kterým projekt pomohl. Na české i švýcarské straně. Nervózní reakce na otázky kolem financování tomu napovídají stejně jako usilovná jednání kolem plateb v průběhu prací. Mimochodem, švýcarská firma Synergo, která byla garantem na švýcarské straně, se rozpadla během "přípravných" prací celkem na čtyři subjekty. Na tuto skutečnost však veřejnost nebyla nikdy upozorněna. Nyní je na místě otázka, zda vynaložené úsilí bude přínosem pro region, pro kohokoliv z nás. Neslané nemastné zakončení prací a rozpačité výroky na adresu projektu i mezinárodní spolupráce dávají tušit, že možná budeme čekat velmi dlouho.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz