Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

OPRAVDU MUSÍME TO SAMÉ PROŽÍT JEŠTĚ JEDNOU?

Radnice: Za prací OSPOD si stojíme Titulní strana Informačního měsíčníku města Jeseník NAŠE MĚSTO, květen 2016 Vážení čtenáři, v poslední době jste mohli zaznamenat, že v místním tisku a na internetu se rozšířilo podrobné komentování některých konkrétních případů, jež řešil zdejší soud a ve kterých figurovalo jako opatrovník nezletilých dětí Oddělení sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Jeseník (dále také OSPOD). Vzhledem k povinnosti zachovat v těchto případech naprostou mlčenlivost, není možné se jakkoli vyjadřovat ke konkrétním tvrzením ani zúčastněným osobám. Obecně lze pouze konstatovat, že opakovaně dochází k uveřejňování jednostranných názorů některých účastníků řízení. Tyto názory jsou
OPRAVDU MUSÍME TO SAMÉ PROŽÍT JEŠTĚ JEDNOU?
Radnice: Za prací OSPOD si stojíme Titulní strana Informačního měsíčníku města Jeseník NAŠE MĚSTO, květen 2016 Vážení čtenáři, v poslední době jste mohli zaznamenat, že v místním tisku a na internetu se rozšířilo podrobné komentování některých konkrétních případů, jež řešil zdejší soud a ve kterých figurovalo jako opatrovník nezletilých dětí Oddělení sociálně - právní ochrany dětí MěÚ Jeseník (dále také OSPOD). Vzhledem k povinnosti zachovat v těchto případech naprostou mlčenlivost, není možné se jakkoli vyjadřovat ke konkrétním tvrzením ani zúčastněným osobám. Obecně lze pouze konstatovat, že opakovaně dochází k uveřejňování jednostranných názorů některých účastníků řízení. Tyto názory jsou veřejnosti prezentovány jako objektivně zjištěná pravda. Dochází ke kritice práce soudkyně i pracovnice OSPOD. V těchto článcích je rovněž poskytován velký prostor k vyjádření dalším osobám, které jsou účastníky řízení v naprosto mizivém procentu případů a které mají k případům, s ohledem na zastupování jedné ze stran sporu, jednostranné informace. Ujišťujeme vás, naše čtenáře, že k naší velké lítosti jsou vám předkládány informace jednostranné, ne zcela objektivní a bohužel i zčásti zkreslené, jejichž prezentace ve svém důsledku může velmi ublížit těm, kteří jsou nikoli o své vůli ve středu dění těchto případů - tedy nezletilým dětem.
Zkuste si představit, že se v obdobné situaci nacházíte právě vy. Jak by vám bylo příjemné pročítat v novinách vlastní verze vaší protistrany, navíc podpořené osobou pasující se do role odborníka, který vaši rodinu zná pouze z pohledu jedné strany sporu. Navíc je docela snadné dostat se do situace, kdy je z nějakého důvodu nutná intervence oddělení sociálně-právní ochrany dětí, například v návalu emocí při rozvodech rodičů nezletilých dětí, kdy je přítomnost OSPOD přímo vyžadována zákonem. V těchto případech je OSPOD místem, které by mělo objektivně a s nadhledem hájit zájmy těchto dětí bez ohledu na to, co zrovna probíhá mezi jejich rodinnými příslušníky.
Doufáme, že si při čtení těchto článků uvědomíte fakta, na která jsme nyní upozornili a rovněž oceníte, že náš OSPOD i za této situace zůstává věrný svému úkolu, který spočívá v hájení zájmů dětí. K dalším komentářům, které se vyjadřují k práci OSPOD, se s ohledem k výše uvedenému a dostatečné vytíženosti bez potřeby reagovat na obdobné články, se vyjadřovat již nebudeme. Ujišťujeme vás, že jesenický OSPOD je personálně obsazen kvalifikovanými pracovnicemi splňujícími odbornou způsobilost k výkonu takto náročné práce. V tomto oboru se průběžně vzdělávají a za kvalitou jejich práce si stojíme.

Jiří Kovalčík, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník


Republiku si rozvracet nedáme JT č.20/2016 - Otevřený dopis Miroslava Bodi, který Jiřího Kovalčíka ve svých článcích o jesenickém soudu inspiroval (). Pane Jiří Kovalčíku, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník, doneslo se mi, že jste reagoval na články uveřejněné v Jesenickém týdeníku na adresu okresního soudu Jeseník, potažmo soudkyni Ondryášovou. Nechápu Vaši aktivitu, když se o OSPODu pořádně nepsalo. Ale dobře, řekl jste si o to, a tak tedy také něco k Vaší podřízené úřednici OSPOD paní Všetečkové.
To, že jste se rozhodl dělat advokáta soudkyni Ondryášové, připisuji těsné provázanosti uvedené soudkyně s pracovnicemi Vašeho odboru. Protože žijeme v České republice, vyvozuji z toho, pokud se zastáváte soudkyně opatrovnických řízení a pracovnice OSPODu, že stejnou provázanost mají i ostatní odbory MěÚ s jesenickým soudem.
Proč by měl být OSPOD a paní Všetečková výjimkou?
Ve svém článku, který velmi připomíná projev našeho vrcholného politika ,,Nedělky", který mluví a mluví a přitom nic neřekne, tak i Vy něco tvrdíte a svá tvrzení nedokládáte. Stejně tak jako Vaši spoluobčané, tak i já jsem zažil na vlastní kůži aroganci, neochotu, povýšenost, nevzdělanost úřednice Všetečkové. Na nahrávkách, které mám k dispozici, je jasně slyšet, jak je uvedená pracovnice při jednáních o nezletilé děti úplně mimo, tvrdí úplné nesmysly a zákon o ochraně dětí vykládá úplně zvráceně. píšete, že Vám mají občané věřit, že úřednice OSPODu jsou vzdělané a stále se vzdělávají. Nebudu psát o jiných úřednicích a vystačím si s paní Všetečkovou. Nechápu, jakým stylem přišla k titulu Bc. Možná, že jezdila na právní fakultu do Plzně. Pokud se uvedená úřednice účastní školení, není schopna načerpané informace používat v praxi při styku s veřejností. Z mé vlastní zkušenosti, z informací od Vašich spoluobčanů, kteří mi psali na můj uveřejněný mail, je referentka Všetečková ostudou nejen Vašeho OSPODu, ale i všech pracovnic, které poctivě a skutečně vzdělaně vykonávají svoji profesi.
Stejně tak jako soudruzi v ČSSR, tak ani Vy nepřipouštíte chyby Vašeho odboru a stejně tak jako soudruzi ani Vy nejste ochoten připustit kritiku na práci Vaší podřízené. Vlastně si pamatuji na heslo KSČ "konstruktivní kritika". Takže k tomu snad není ani co dodat.
Ve sdělovacích prostředcích byly již mnohokrát popsány případy sociálních pracovnic, které flákaly svoji práci, které místo toho, aby dětem pomáhaly, tak jim svým přístupem škodily. Dokonce byly odsouzené. Také paní Všetečková škodí svým přístupem nezletilým, a to minimálně v jednom případě, ke kterému mám písemné a zvukové důkazy. Ale vím i o dalších. Vzdělanost paní Všetečkové je na tak mizerné úrovni, že ani neví, jak se používají plné moci k zastupování. Naprosto mylně vykládá § zákona o OSPOD. Podává lživé, neúplné a zavádějící informace soudu. Skoro to dělá dojem, že tak činí na objednávku soudu. Je naprosto nepřípustné, aby pracovník, který má chránit děti, potažmo nezletilé, zničil byť jen jediný dětský osud. paní Všetečková svojí neschopností přispívá k ničení hned tří dětských osudů najednou. Otázkou ale zůstává, jestli je to skutečně neschopnost, když na své omyly je již minimálně tři roky upozorňována. O neschopnosti a nekompetentnosti paní Všetečkové bych mohl napsat knihu. Já si ale myslím, že jako reakce na Váš článek to stačí. Ostatně paní Všetečkové hodlám věnovat zvláštní článek v JT. A nyní mi dovolte ještě pár myšlenek přímo k Vám. Z Vašeho článku jsem jasně pochopil, že nemá cenu si stěžovat na Vaše podřízené Vám jakožto vedoucímu odboru, protože za svými podřízenými neomylně stojíte, ale rovnou Vás přeskočit a stěžovat si výš, mnohem výš.
Mimochodem, vlastním i zvukovou nahrávku z jednání, kterému předsedáte a i Vy podáváte zavádějící informace otci nezletilé dívky, která opakovaně požívala alkoholické nápoje na veřejnosti.
Dál bych Vám chtěl připomenout, že jako úředníci - státní zaměstnanci máte sloužit občanům, prosím, všimněte si, sloužit. Podobné výrazy jsou služba, slouha, sluha nikoliv vrchnost, nadřazenost, povýšenost a hloupost.
A že jsou OSPODy, kde se dokáží referentky perfektně chovat a jsou opravdu vzdělané a na úrovni, nemusíte jezdit na exkurzi tak daleko. Stačí OSPOD Ostrava.
Pokud bude potřeba, mám svolení a jsem připraven uveřejnit veškeré informace spojené s paní Všetečkovou, stejně tak jako zvukové nahrávky pořízené při jednáních s ní. Ostatně jsem připraven tyto nahrávky nechat zveřejnit na netu a CDéčka rozdávat při různých seminářích a akcích, např. v senátu ČR apod.
Jsem přesvědčen, že by bylo mnohem moudřejší, kdybyste začal vnímat kritiku veřejnosti na liknavou a špatnou práci Vaší úřednice. Mohu Vám dodat tolik materiálů na její pochybení, že by bezesporu stačily k tomu, abyste s ní mohl rozvázat pracovní poměr a dozajista byste tím přispěl ke zlepšení práce OSPOD.
Rozloučím se s Vámi podle slohovém stylu Vašeho článku. Čest práci!

Miroslav Boďa, Unie otců - otcové za práva dětí


Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz