Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Otevřený dopis zastupitelům města Jeseník

Vážená paní starostko, dámy a pánové – zastupitelé města Jeseníku, prostřednictvím dopisu adresovaného paní starostce Ing. Marii Fomiczewové jsem Vám zaslal stanovisko představenstva Okresní hospodářské komory Jeseník přijaté na zasedání dne 28. 11. 2013. Stanovisko vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím o ukončení akcí směřovaných k výstavbě Wellness centra. Dovolili jsme si vyzvat Vás k opětovnému přezkoumání všech aspektů a k revokaci usnesení. K celé záležitosti bych rád přidal ještě několik osobních poznatků a názorů k opětovnému zamyšlení. K přípravě výstavby Wellness centra (dnes nazývaného RAJ) došlo na základě shodného požadavku SMOJ-starostů jesenického regionu a OHK-podnikatelů jesenického
Slovan bude zakonzervován
Vážená paní starostko, dámy a pánové – zastupitelé města Jeseníku,
prostřednictvím dopisu adresovaného paní starostce Ing. Marii Fomiczewové jsem Vám zaslal stanovisko představenstva Okresní hospodářské komory Jeseník přijaté na zasedání dne 28. 11. 2013. Stanovisko vyjadřuje nesouhlas s rozhodnutím o ukončení akcí směřovaných k výstavbě Wellness centra. Dovolili jsme si vyzvat Vás k opětovnému přezkoumání všech aspektů a k revokaci usnesení.
K celé záležitosti bych rád přidal ještě několik osobních poznatků a názorů k opětovnému zamyšlení.
K přípravě výstavby Wellness centra (dnes nazývaného RAJ) došlo na základě shodného požadavku SMOJ-starostů jesenického regionu a OHK-podnikatelů jesenického regionu (zejména podnikatelů v cestovním ruchu). Nejedná se tedy primárně o výmysl minulého či současného vedení jesenické radnice. Úkolem jesenické radnice bylo připravit projekt a realizovat ho dle požadavku regionálních hráčů zastupujících občany a podnikatele regionu. Je škodou regionu, že je akce stále prostorem pro politické a osobní půtky. Nikdo primárně nevyžadoval, aby se ze zastupitelů města Jeseník stali odborníci na wellness. Hlavním úkolem jesenické radnice bylo nalézt řešení (technické, finanční, personální…) a akci zrealizovat. Mít „využitelné koupaliště“ v centru turistického regionu je standardem. V Jeseníku je to umocněno tím, že jesenické koupaliště je využitelné cca 20 dní v létě a navíc bude potřebovat opravu za několik milionů korun. Krytý bazén v České Vsi je na hraně životnosti a udržitelnosti a není vyloučeno omezení či ukončení provozu v nejbližších letech.
Snahy o realizaci RAJ byly však poznamenány politickými sváry (kdo sklidí slávu), osobními animozitami a dalšími neprospěšnými jevy. Začali jsme být svědky hledání způsobů, proč to nejde. Skupina odpůrců vysílá do regionu poplašné zprávy o zásadním a fatálním zadlužení města. Příznivci realizace RAJ a Ti, kteří pracují ve prospěch, bohužel dosud nenalezli způsob, jak občanům regionu vysvětlit opodstatněnost realizace akce RAJ. Stejně tak bylo a je nezbytné sdělit občanům pravdu o možnostech financování této akce. Namísto toho občané čerpají informace dostatečně účelové a překroucené několikerým předáváním. To vše je podhoubím pro sdělení, že nevstřícné banky způsobily nerealizaci RAJ. Toto následně vyúsťuje v rozhodnutí ze dne 27. 11. o zastavení akce !
Odpůrci i příznivci RAJ vědí, že není pravdou, že město Jeseník nezvládne ufinancovat takový projekt!! Je to obdobné, jako když se rodina rozhodne pořídit si auto a nemá hotovost na celou kupní cenu. I v tomto případě si rodina musí po nějakou dobu uspořádat své finance tak, aby zvládla splácet úvěr a navíc financovat náklady na provoz vozu, které předtím neměla. Nikdo nestanovil, že projekt RAJ musí být ziskový. Mírná ztráta se předvídá a OHK takovou úvahu podpořila. Ztráta z provozu takových center je běžná a obecně se předvídá o ví, že na druhé straně bude kompenzována ziskem malých a středních podnikatelů a zvýšenou zaměstnaností v regionu. V případě RAJ je to navíc umocněno tím, že jsou k dispozici dotace a dary v souhrnné výši nejméně 105 mil Kč, které budou nerealizací pro Jesenicko ztraceny. Za pozornost jistě stojí i cca 22 mil Kč vydaných dosud za projekty staveb.
Pokud bychom uvažovali pouze tak, že v regionu budeme realizovat jen ziskové věci, pak bychom měli zrušit divadlo i kino neb provoz těchto zařízení činí městu Jeseník roční ztrátu cca 5 mil Kč! To by určitě nebylo správné. Jeseník je kulturní město a Jesenicko je kulturní region a kulturní stánky typu divadla a kina do takového města patří. Stejně tak ovšem do turistického regionu „Jesenicko“ patří zázemí s vodním prvkem! Všichni víme, že představa o rekonstrukci bazénu v České Vsi nebyla realizovatelná. Mnozí víme, že podnikatelé v cestovním ruchu spoléhali na výstavbu RAJ a odsunuli realizace vlastních mini bazénků. Je známo, že např. Priessnitzovy léčebné lázně připravovaly marketingové balíčky „s wellnesem“pro své hosty. V letošním roce navštívil PLL rekordní počet hostů!
Jsem přesvědčen, že potřeba RAJ v našem regionu nadále trvá a poroste!
Jsem přesvědčen, že je řešitelné ufinancovat takovouto akci. Ať již její realizaci nebo následný provoz!
Jsem přesvědčen, že realizace takové akce je úkolem regionu! Kdo jezdí na lyže do rakouských nebo italských lyžařských středisek, jistě mi dá za pravdu.
Jsem přesvědčen, že je třeba konečně v regionu zrealizovat něco, co pomůže podnikatelům v cestovním ruchu, abychom mohli začít oprávněně tvrdit, že jsme turistický region! Dosud bylo v tomto vykonáno velmi málo. RAJ je další nástroj, jak přilákat do regionu více návštěvníků.
Jsem přesvědčen, že propojením marketingových aktivit podnikatelů v cestovním ruchu a RAJ lze dosáhnout akceptovatelného hospodářského výsledku RAJ!
Jsem přesvědčen, že lze dosáhnout plánované návštěvnosti využitím vhodných stimulačních a marketingových nástrojů!
Již takřka 15 let pracuji na pozici předsedy OHK Jeseník. Paralelně pracuji i v KHK Ol. kraje a v HK ČR. Všechny pozice jsou čestné a neplacené. Jsem dost unaven a někdy i znechucen. Stále se snažím i s kolegy nalézt motivaci a energii. Mnohokrát jsme se museli poprat za zájmy podnikatelů a regionu. V nedávné minulosti jsme svedli velmi tvrdý spor s Ředitelstvím silnic a dálnic, které chtělo na dva roky zcela zavřít silnici přes Červenohorské sedlo! I díky pomocníkům ze šumperské strany jsme byli úspěšní a dosáhli, že bude provoz omezen jen v létě. Společně s městem Jeseník se snažíme přeprat státní úřednictvo z ministerstva (MPSV), které si usmyslelo postavit nový objekt pro Úřad práce (za cca 150 mil Kč) v parku naproti soudu. Věřím, že společně zabráníme evidentní zlotřilosti úředníků a akce se realizovat nebude.
Velmi bych já osobně a nesporně i mnozí další ocenili, kdyby došlo k přehodnocení situace a k pokračování realizace akce RAJ. Nikdo jistě nechce uvrhnout jesenickou radnici do dluhové pasti. Hospodaření jesenické radnice doposud vykazuje velmi nízký stupeň zadlužení, což je pozitivní předpoklad pro realizaci užitečných a potřebných akcí. Je nepochybné, že existuje prostor pro úspory a optimalizaci nákladů na straně jedné a zvýšení příjmů na straně druhé. Posouzení výsledků hospodaření za několik let zpět může být impulsem pro úspory i příjmy. Jediné, co je k tomu třeba je proaktivita a zájem nalézt řešení. Samo nikdy nic nevznikne. Pláč, nářky, nespolupráce, strach, závist a podlost prosperitu nikdy nepřinesou. To beze zbytku platí ve městě, firmě i v rodině.
Osobně bych byl velmi rád, vážené paní zastupitelky a páni zastupitelé za sebereflexi a za Vaši novou energii a aktivitu ve prospěch dotažení realizace RAJ. Dnes není cílem zkoumat motivace k takovému či onakému hlasování na zastupitelstvu města dne 27. 11. 2013. Pokud nenalezneme synergie, nezačneme spolupracovat a pomáhat si navzájem, pokud se neoprostíme od osobních nepřátelství, nemáme šanci jít dále. Není pochyb, že peníze (cca 80 mil Kč) alokované jako dotace pro Jesenicko naleznou, v případě nespotřebování na Jesenicku, uplatnění a zájem jinde. Již dnes takový zájemce jistě existuje!
Věřím, že osvědčíte respekt nejen k potřebám regionu, ale i k financím, které se k realizaci nebo nerealizaci akce vážou. V případě nerealizace nenávratně propadne minimálně 127 mil Kč (projekty za 22 mil Kč, 80 mil Kč dotace, 25 mil Kč od místní firmy resp. další příspěvky donátorů)! Ve výčtu potenciálních ztrát nejsou zohledněny tisíce hodin práce úředníků, služební cesty a další výdaje, které bylo nezbytné na přípravu vynaložit. Osobně to považuji za ohromující účet. Věřím, že nejen občanská, ale i politická zodpovědnost sehraje roli ve Vašem dalším rozhodování.
Děkuji za Vaši pozornost a věřím, že napříště budeme hledat jen to, co nás spojuje a posouvá vpřed.
V Jeseníku 30.11.2013

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz