Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

PŘEKVAPIVÝ BOJ O ŘEDITELE

Odborná veřejnost i zastupitelé města považují nepotvrzení Romana Mroska do funkce ředitele ZŠ Jeseník za účelové. Vedení města s tím nesouhlasí. Přinášíme rozsáhlý popis jednání městského zastupitelstva a současně se za to omlouváme čtenářům, ale rozsáhlá diskuse na toto téma si velkou zkratku nezaslouží. Jeseník – Na jednání městského zastupitelstva se v bodě 18.2 opět otevřel problém výběrového řízení na ředitele ZŠ Jeseník, veřejnoprávní kontroly v ZŠ a postupu městské rady. Úvodní slovo si vzala starostka Marie Fomiczewová a zopakoval známé informace. To, co následovalo po rozhodnutí městské rady, označila za kampaň: “ Poté se zvedla jakási kampaň, kterou zejména iniciovali pravděpodobně
PŘEKVAPIVÝ BOJ O ŘEDITELE
Odborná veřejnost i zastupitelé města považují nepotvrzení Romana Mroska do funkce ředitele ZŠ Jeseník za účelové. Vedení města s tím nesouhlasí. Přinášíme rozsáhlý popis jednání městského zastupitelstva a současně se za to omlouváme čtenářům, ale rozsáhlá diskuse na toto téma si velkou zkratku nezaslouží.
Jeseník – Na jednání městského zastupitelstva se v bodě 18.2 opět otevřel problém výběrového řízení na ředitele ZŠ Jeseník, veřejnoprávní kontroly v ZŠ a postupu městské rady. Úvodní slovo si vzala starostka Marie Fomiczewová a zopakoval známé informace. To, co následovalo po rozhodnutí městské rady, označila za kampaň: “ Poté se zvedla jakási kampaň, kterou zejména iniciovali pravděpodobně zaměstnanci ZŠ.“ Podle ní se prostřednictvím sdělovacích prostředků a ústním podáním „vyvolala jakási aféra“. Do té doby se radní prý domnívali, že to je jen jejich pravomoc a nemínili se o souvislostech jejich rozhodování zmiňovat. Nyní jsou však prý připraveni. Účelovost kontroly pak označila za spekulaci.
Místostarosta Libor Halas pak v dlouhém výstupu zdůvodňoval, proč ke kontrole došlo. Mělo to být kvůli formálnosti předchozích kontrol, orientací kontroly na hospodárnost, změnou vnitřní směrnice a aktivitou nového městského interního auditora Pavla Březiny, jehož hlavním úkolem bylo v r. 2013 provést kontroly všech příspěvkových organizací. Kontroly prý probíhaly i v dalších městských organizacích, kde měly za následek odvolání ředitele (pozn.redakce - R. Mrosek odvolán nikdy nebyl). Dále Halas považuje za špatné, že znění kontroly bylo poskytnuto médiím a zopakoval, co už řekl pro náš list: „Jsem přesvědčen, že pan ředitel Mrosek nic neukradl a nedělal nic s nějakým úmyslem se obohatit… Z mého pohledu pouze nezvládl manažerskou práci a trochu podcenil dozor nad svými zaměstnanci, kteří toho možná využili.“ Městská rada podle něj raději vypsala nové výběrové řízení, ať se situace uklidní a některé věci „dovysvětlí“.
Alexandr Kaňovský připomněl, že ta samá jesenická městská rada potvrdila ve funkci ředitelku mateřské školy, které Česká školní inspekce v roce 2011 našla řadu pochybení a porušení zákona. Přečetl i část inspekční zprávy věnující se ZŠ Jeseník pracoviště Nábřežní, která velmi kladně hodnotí pedagogickou práci za ředitelování Romana Mroska. „Ta vaše zpráva, i když jste nás chtěli přesvědčit, tak přece jenom pro mě účelová je. Mrzí mě, že jako radní jste si nepřečetli to nejdůležitější, protože ta škola má vychovávat.“
Libor Halas kontroval důrazem na hospodárnost. Radní Soňa Fišerová potvrdila že škola opravdu funguje dobře po vzdělávací stránce, ale byly tam i řídící chyby.
ČSSD nejednotná
Zastupitel Ivan Milota (ČSSD) prohlásil, že zažil hodně výběrových řízení a toto je teprve druhé, kdy vítěz výběrového řízení nebyl jmenován. V daném případě se výsledek měl respektovat a chyby zjištěné kontrolou se měly řešit s ředitelem, který by byl jmenován: „I zkušený pedagog může dělat ekonomické chyby, které v tomto případě nejsou zásadní a nebyl v nich úmysl. Rada to měla eventuálně projednat na zastupitelstvu… Myslím si, že rada v tomto případě šlápla vedle.“
Starostka vytáhla ekonomické chování ředitele v případě správce počítačové sítě Jana Ševčíka, kdy se zvyšovaly roční náklady. „To není fér,“ řekl k tomu Alexandr Kaňovský (ČSSD).
Z jednání se pomalu stala bramboračka, neplatil jednací řád a starostka evidentně nezvládala celou schůzi řídit.
Opozice souhlasí s učiteli
Radek Brnka prohlásil, že zápis z kontroly mu připadá hodně tendenční, protože v protokolu z kontroly je jasně řečeno, že v březnu 2013 byla provedena kontrola externí auditorskou firmou a další kontrola proběhla už po 3 měsících. Dále načasování kontroly a její důkladnost: „Říkáte, že bylo provedeno 7 veřejnosprávních kontrol. Prosil bych tedy o zaslání protokolů z těchto kontrol. Rád bych viděl, jestli i ostatní organizace byly kontrolovány 4 roky zpětně. Nebývá to zvykem,“ řekl Brnka. Spousta pasáží ve zprávě, zejména část 6, nemá podle něj oporu v zákoně.
Rozezlení učitelé
Za pedagogickou veřejnost vystoupil učitel Marek Fellner, jenž chtěl původně přečíst otevřený dopis, který nakonec jen předal. Mimo jiné řekl: „Za prvé bych chtěl říci, že hovořím za většinu ze 71 zaměstnanců školy, máme podporu 40 zaměstnanců bez nátlaku, který tady byl naznačován …. Musím se ohradit vůči pojmům, jako je aféra, kampaň, radikální příznivci, perzekuce, strach. To jsou příliš silná slova na to, jakým způsobem probíhala diskuse kolem tohoto problému … My si myslíme, že kontroly byly účelové. Sloužily pouze k tomu, aby se něco našlo na pana ředitele, protože se s hrůzou zjistilo, že se do konkurzu přihlásil sám a že jím prošel. A hledali se důvody, proč nemá být jmenován... Neustále tady opakujete, že pan Mrosek se může přihlásit do druhého konkurzu – to je alibismus, jestli tam byla taková pochybení, která vám zabránila jej jmenovat jako vítěze výběrového řízení, jak ho můžete považovat dále za vhodného kandidáta? Když seskupení Mladí pro Jeseník sepsalo svůj volební program, měli tam pasáž, že se chtěli věnovat školství v našem městě. Přijde mi divné, že na radě nehlasovali ani pro ani proti. To se mi zdá trochu alibistické.“
Radní Lubomír Věstinský by pro ředitele zvedl ruku, ale na radě bylo řečeno, že probíhá veřejnoprávní kontrola a že se to bude řešit, až skončí. Podle něj byly ve škole daleko větší nedostatky než elektrikář nebo cesťáky, které považuje za malicherné. Daleko větší věci se opakovaly rok od roku a mrzí jej, že odbor školství na tyto nedostatky neupozornil daleko dřív. Opakované ekonomické prohřešky ředitele byly podle něj nepřijatelné a proto hlasoval, jak hlasoval.
I jiní souhlasí s radou
Veronika Peštuková připomněla, že Mrosek uznal svou chybu a učitelé podle ní udělali Mroskovi medvědí službu, protože kdyby nereagovali, nikdo by se tím nezabýval. „Já bych jako zřizovatel ředitele dále v této funkci nejmenovala,“ řekla k jeho hospodářským pochybením. Radní Filip Svoboda zdůvodnil, proč se zdržel hlasování : „Když na radě města vyšly najevo takovéto informace, člověk z toho má takový schizofrenní pocit. Úplně rozumím Markovi Fellnerovi, že náš postoj je alibistický, … ale jediným cílem bylo získat čas.“ Mrosek měl mít podle něj čas se očistit. Souhlasil pak s tím, že pochybení nastalo i ze strany města, protože odbor školství neměl jen upozorňovat, ale i konat. A opět zmínil „medvědí službu“ a naznačil temné pranýřování učitelky, která zasedla ve výběrové komisi a hlasovala proti řediteli.
Učitelka vysvětluje
Za učitelskou veřejnost vystoupila ještě Marie Buchtíková: „“Medvědí službu” považuji za svoji občanskou povinnost k tomuto člověku, u kterého jsem 13 let pracovala. “ Návštěva starostky byla její osobní iniciativa, nechtěli nic rozviřovat, ale od starostky, místostarosty a ředitelky odboru školství jsme se nic nedozvěděli. Podle ní pochybil hlavně kontrolní orgán a k jeho nečinnosti řekla: „Nás jako občany nezajímá, že jste neměli auditorku.“
Klidně a věcně
Jako poslední vystoupil bývalý ředitel a dnes řadový učitel 5. D Roman Mrosek. Klidně a věcně argumentoval a rozbil doposud řečené důvody vedení města. Shrnul všechny řečené důvody i „důvody“, proč nebyl potvrzen ve funkci:
Prvním je „ne úplné přesvědčení rady města, že právě pan Mrosek je ten, kdo by měl onu školu řídit“.
Druhým důvodem byla „něčí snaha o konec pana ředitele, o ovlivňování a ovlivnění rady města v tom smyslu – dost bylo Mroska, už tady byl dlouho“.
V dobře připraveném projevu okomentoval oba důvody. Potvrdil, že právně je vše v pořádku, ale současně uvedl, že díky jeho dlouholeté práci pro školu mohl dostat důvěru a chyby napravit.
Dále zmínil faktické poznámky spojené s otázkami.
Proč taková masivní kontrola jako nikdy předtím a hned po konkurzu?
Proč mu nadřízení nic nevytýkali, ale nakonec hlasovali proti němu?
Proč se při výběrovém řízení k němu chovali „jako k malému frackovi“?
Proč se městská rada při hodnocení výsledků kontroly zabývala tím, že zakázku na projekt vyhrála firma opozičního zastupitele Romana Kaliny?
Proč již den po konkurzu poslala vedoucí odboru Iva Peitlová z pověření starostky dotaz na Národní institut pro další vzdělávání a na Schola servis v Olomouci, kde tři dny v roce vzdělává ředitele jiných škol? Požádala tyto organizace, aby jej tři roky pozpátku prokleply, zda náhodou nebere současně plat od nich i tady v Jeseníku. Vše bylo v pořádku.
A uvedl ještě jednu, doposud neznámou informaci. 17. 07. 2013 proběhlo ve škole výběrové řízení na místo školníka a týden poté proběhla rada města, která jej nejmenovala do funkce. „Ještě před tímto konkurzním řízení na místo školníka na mě vyvíjela paní Peitlová tlak v tom smyslu, že lobovala za vítězství zetě své kamarádky, bývalé místostarostky. A to telefonicky a několikrát … Tato paní, která v podstatě rozhoduje o mé odměně i o mém setrvání či nesetrvání ve funkci, u mě lobuje, aby někdo vyhrál výběrové řízení.“ Podle svých slov se tedy vyloučil z výběrové komise a jednání Peitlové označil za “neprofesionální a nehorázné”. Dotyčný pak ve výběrovém řízením neuspěl. “Pořád nevím proč, ale vím kdo. Má to souvislost s mým nejmenováním nebo nemá?” zeptal se Roman Mrosek na závěr svého věcného vystoupení.
Vedoucí odboru školství Iva Peitlová se proti jeho informacím ohradila a uvedla, že ředitel v poslední době přestával s odborem komunikovat, nedodržoval termíny a úkoly a o mnoha provozních problémech vůbec nevěděl. Zmínila zábradlí u školy Průchodní, ale k dopisu uvedeným organizacím se nevyjádřila. Ke školníkovi se prý jen ptala, kolik je přihlášených.
Po jejím vystoupení starostka, jejíž role v celé záležitosti se začala vybarvovat, bod ukončila přestávkou. Odpovědi na otázky se tak veřejnost nedozvěděla. (ma)
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz