Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

"Ředitele Prejdu jsme profesně neznali," říká Roman Kalous

Co znamená, že řediteli společnosti představenstvo zrušilo všechny plné moci? Pravda je taková, že řediteli společnosti, byla ukončena platnost starých plných mocí a byly mu uděleny nové plné moci k právním úkonům ve vztahu k ostatním zaměstnancům. Dále mu jsou postupně udělovány plné moci k úkonům ve vztahu k obchodním partnerům společnosti. Takový postup je naprosto běžný při nástupu nového statutárního orgánu do funkce. Přece není možné ručit celým svým majetkem za to, co v minulosti řediteli někdo podepsal, nebo udělil. Pana ředitele Prejdu jsme profesně neznali a do doby než ho poznáme si chceme ponechat možnost činit zásadní rozhodnutí. Novou plnou moc udělíme až poté, co jsme náležitě informováni
"Ředitele Prejdu jsme profesně neznali," říká Roman Kalous

Co znamená, že řediteli společnosti představenstvo zrušilo všechny plné moci?


Pravda je taková, že řediteli společnosti, byla ukončena platnost starých plných mocí a byly mu uděleny nové plné moci k právním úkonům ve vztahu k ostatním zaměstnancům. Dále mu jsou postupně udělovány plné moci k úkonům ve vztahu k obchodním partnerům společnosti. Takový postup je naprosto běžný při nástupu nového statutárního orgánu do funkce. Přece není možné ručit celým svým majetkem za to, co v minulosti řediteli někdo podepsal, nebo udělil. Pana ředitele Prejdu jsme profesně neznali a do doby než ho poznáme si chceme ponechat možnost činit zásadní rozhodnutí. Novou plnou moc udělíme až poté, co jsme náležitě informováni a takové rozhodnutí můžeme s plnou odpovědností a s péčí řádného hospodáře učinit. Podstatné také je, že tímto způsobem jsme schopni kontrolovat obchodní smlouvy a disponování s majetkem společnosti. Je to jednoduché, když představenstvo zodpovídá, chce mít možnost kontroly. To je prostě normální. Jak to bylo a jak se to kontrolovalo, to je otázka.

Jak a proč se mění směrnice o zadávání veřejných zakázek?


Technické služby jsou města. Jsou tedy veřejným zadavatelem. Proč jsme přistoupili k revizi? Hlavní důvod je, že společnost provádí opakující se nákupy dodávek od stejných dodavatelů pořád dokola i několik let. Jedná se o stavební materiál, kancelářské potřeby, počítače atd.. Tímto způsobem nakupuje za miliony korun. Dalším důvodem je, že za některé služby platí na základě paušálních smluv, což není nezákonné, ale v dnešní době nenormální. Tato vnitropodniková směrnice neumožňovala tendrování na základě rámcových smluv s více dodavateli u opakujících se zakázek. Úpravou směrnice o tuto možnost dojde k větší transparentnosti celého procesu a zrychlení a zefektivnění budoucích objednávek. Jaká hysterie se okolo směrnice rozpoutala je přinejmenším zarážející.

Proč má být mandátní smlouva na údržbu města nahrazena objednávkovým systémem, který byl jako nefunkční zrušen cca před 15 lety?


Okolo této smlouvy máme stále hodně nevyjasněných otázek, které se nyní diskutují a nějakou dobu diskuze potrvá. Uvědomme si, že tato smlouva trvá již dvacet let a poslední uzavřený dodatek měl číslo 84. V této fázi by ode mě bylo neodpovědné cokoli veřejně komentovat. Do této chvíle nebylo představenstvem přijato žádné usnesení, které by se mandátní smlouvy týkalo. Osobně si však myslím, že impuls ke změně by měl vycházet primárně ze strany mandanta, tedy Města Jeseníku.

Kdy bylo jmenováno nové představenstvo TSJ a Vy jako předseda? Na jednání zastupitelstva nic podobného neproběhlo.


Členové představenstva společnosti nejsou do svých funkcí nikým jmenováni, ale voleni valnou hromadou společnosti. Noví členové představenstva byli zvoleni ke dni 20. 5. 2015. Tato volba proběhla rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti TSJ a.s usnesením rady města č. 623. Do funkce předsedy představenstva jsem byl zvolen dne 15. 6. 2015 na jeho prvním zasedání. Všechna politická uskupení působící v zastupitelstvu města vč. opozice byla oslovena a požádána o návrhy kandidátů. Stejným způsobem byli navrženi a zvoleni také členové dozorčí rady. Sdružení Pro Jeseník navrhlo své odborníky Ing. Halase a Mgr. Raifa.


Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz