Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Spor o peníze nebo o občanskou společnost?

Při tomto rozhodování se neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo, ale použilo ničím neověřené tvrzení, že se jedná o nejbohatší spolek ve Zlatých Horách. Důkazem má být skutečnost, že počet řádně dokladovaných vstupenek na rozhledně Biskupská kupa se od předání jejího provozu našemu spolku zvýšil o řád. Vzápětí dává město Zlaté Hory našemu spolku bez udání důvodu výpověď z této rozhledny. Argumentuje-li město, že KPZH nemůže být přiznán příspěvek na opravu památky, protože tuto činnost může financovat z provozu rozhledny a následně je provoz této rozhledny klubu odebrán, nezbývá než se domnívat, že městu činnost KPZH vadí. Která z činností to asi je? Členové KPZH s finanční podporou města
Spor o peníze nebo o občanskou společnost?
Při tomto rozhodování se neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo, ale použilo ničím neověřené tvrzení, že se jedná o nejbohatší spolek ve Zlatých Horách. Důkazem má být skutečnost, že počet řádně dokladovaných vstupenek na rozhledně Biskupská kupa se od předání jejího provozu našemu spolku zvýšil o řád. Vzápětí dává město Zlaté Hory našemu spolku bez udání důvodu výpověď z této rozhledny.
Argumentuje-li město, že KPZH nemůže být přiznán příspěvek na opravu památky, protože tuto činnost může financovat z provozu rozhledny a následně je provoz této rozhledny klubu odebrán, nezbývá než se domnívat, že městu činnost KPZH vadí.
Která z činností to asi je? Členové KPZH s finanční podporou města zprovoznili a předali městu městské muzeum i rozhlednu na Biskupské kupě, pro rozhlednu vytvořili samostatnou doménu s vysokou návštěvností, osadili věž meteostanicí, webkamerami a reflektory, iniciovali vytvoření hornického skanzenu v Údolí ztracených štol a v souvislosti s tím se podíleli na kompletním turistickém přeznačení regionu, spolupracovali na projektech hornického skanzenu i několika naučných stezkách, zřídili nebo se zasadili o realizaci řady dalších turistických zajímavostí, jako je zvonička na Rožmitále, odpočívadlo “U hříbku”, či historická tkalcovna na Rejvíze, obnovili provoz nejstarší horské poštovny v ČR a mnoho dalšího.
Klub nejen svým názvem, ale i činností propaguje Zlatohorsko při prezentacích místních řemesel i veselého místního folklóru v ČR i v zahraničí, byl partnerem města při realizaci projektu Multifunkční volnočasové centrum, pořádá nebo se podílí na řadě akcí, jako je Veselé tkalcování, Zlatohorský Klondike atd.
KPZH žádal město o pronájem městského muzea, aby mohlo být provozováno o víkendech. Zamítnuto. KPZH se zúčastnil výběrového řízení na pronájem rozhledny, kterou město provozovalo s velkou ztrátou. Coby jedinému účastníku mu bylo vyhověno. Rozhledna nyní nese městu čistý zisk 50 tis. Kč ročně. Ovšem na písemnou žádost o potřebné opravy město nereaguje. KPZH žádal město o pronájem Zlatokopeckých srubů s tím, že zavede celoroční provoz a zajistí ráz skutečného hornického skanzenu - zamítnuto. KPZH žádal město o pronájem budov za muzeem s tím, že zde zřídí dílny historických řemesel - zamítnuto.
Žádáme proto zastupitelstvo, aby:
1. vysvětlilo, proč se při přiznávání dotace na akci, jež je v souladu s Programovým prohlášením města, v našem případě neřídilo pravidly, která si pro tento účel schválilo.
2. pro doložení nezaujatého přístupu k našemu spolku provedlo srovnání našeho klubu s obdobnými organizacemi, a to: Jaké roční příjmy plynou městu z pronájmu městských zařízení jiným spolkům a organizacím, jaké povinnosti vykazování příjmů ze vstupného mají ostatní spolky, jaké průměrné nájemné je obvyklé u jiných osob a organizací.
3. se vyjádřilo, proč neupozornilo na jakékoli nedostatky v činnosti KPZH, pokud k jeho činnosti existují výhrady.
4. se vyjádřilo, které z činností KPZH jsou na překážku vzájemné spolupráci, resp. nedělají Zlatohorsku dobré jméno.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz