Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

UNIKÁTNÍ NÁLEZ NA JESENICKU

Objev starý půl roku byl záměrně držen v tajnosti. Roman Novák našel v lese bronzový meč a sekyrku.

UNIKÁTNÍ NÁLEZ NA JESENICKU

UNIKÁTNÍ NÁLEZ NA JESENICKU

Objev starý půl roku byl záměrně držen v tajnosti. Roman Novák našel v lese bronzový meč a sekyrku.

Stará Červená Voda -  O tom, že Jesenicko nebylo v minulosti pouze krajem vlků a medvědů, svědčí časté archeologické nálezy. Dokazují, že úrodnější, severní části okresu byly osídleny prvními zemědělci již v době neolitu (mladší doba kamenná), zatímco hornatější, hustými lesy pokrytou jižní částí vedly minimálně od doby bronzové kupecké stezky.

Už roku 1887 byl ve Skorošicích objeven depot (poklad) s bronzovým náramkem a několika dalšími drobnými bronzovými předměty. Letos na jaře se Romanu Novákovi povedlo objevit při procházce v lese u Nové Červené Vody další poklad skládající se z bronzového meče a sekerky. Spojil se s pracovníky Vlastivědného muzea Jesenicka (VMJ) a seznámil je se svým nálezem. Přestože se informace o tom brzy rozkřikla po obci, na její další šíření bylo vyhlášeno embargo, aby lesy kolem Nové Červené Vody nezačali prohledávat „houbaři“ s detektory a nenapáchali více škody jak užitku. Do médií se tak informace o senzačním nálezu dostala až začátkem podzimu. Nejde totiž jen o to, co kdo kde vykope, ale o komplexní nálezovou situaci, která může být neodborným zásahem zcela zničena.  

Navíc po převzetí podobných nálezů probíhají zákonem předepsané úkony spojené s dokumentací místa a odběrem vzorků zeminy pro vědeckou analýzu. Protože VMJ nedisponuje potřebnými přístroji k těmto úkonům, ujali se nálezu pracovníci Slezského zemského muzea v Opavě, kteří na důkladném rozboru a posouzení nálezu spolupracovali ještě s dalšími vědeckými pracovišti v ČR. Bylo zjištěno, že meč i sekerku je možné datovat do doby cca 1300 let před naším letopočtem, tedy do přelomu střední a mladší doby bronzové. Z obou nálezů byl mnohem zajímavější meč. Podle tvaru rukojeti se jedná teprve o druhý nález tohoto typu meče na území ČR. Vlastní analýza meče přinesla také několik překvapení, které se objevily pod rentgenem. Šlo jednak o otisk látky, v níž byl meč zabalen, a pak o zjištění, že meč nebyl po odlití kován a v kovu byly značné dutiny.

To by naznačovalo, že neměl primárně sloužit jako zbraň, ale jako rituální předmět nebo symbol moci. Proč byl uložen do země zrovna na Jesenicku je samozřejmě otázkou, na niž je takřka nemožné odpovědět. Nešlo totiž o něco, co by se běžně obětovalo bohům. Nositel meče bezpochyby patřil ke špičce tehdejší společnosti a jistě se na cestě nepohyboval sám. Otazníků tak zůstává celá řada, ale to nic nemění na tom, že pro Jesenicko jde o nález století, který bude nejprve vystaven v Zemském muzeu v Opavě, poté v Městském muzeu v Javorníku a nakonec zamíří do expozice Vlastivědného muzea v Jeseníku. Roman Novák by měl za nalezené předměty obdržet nálezné, o jehož výši rozhodne Olomoucký kraj.    

(pm)

Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 5.0 Počet: 1 Nejlepší: 5 Nejhorší: 5

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz