Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

VOLEBNÍ STRANA JESENÍK PRO VŠECHNY

CHCEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ PÉČE V JESENICKÉ NEMOCNICI Tak jako z našich daní platíme samosprávu, tak z tzv. zdravotního pojištění platíme zdravotní péči. Platíme stejně jako ve vnitrozemí, ale úroveň zdravotní péče v soukromé a jediné nemocnice v okrese za vnitrozemím pokulhává. Chceme, aby se město Jeseník jako okresní město stalo garantem ochrany nás všech jako pacientů a snažilo se oficiální cestou tlačit na zvyšování úrovně zdravotní péče v monopolní soukromé nemocnici. Chceme, aby město Jeseník zřídilo něco jako linku, schránku či email důvěry, kde se budou soustřeďovat informace o problematických případech v jesenické nemocnici tak, aby mohly být předávány městem dál kompetentním orgánům či pojišťovnám.
Slovan bude zakonzervován
CHCEME VYŠŠÍ ÚROVEŇ PÉČE V JESENICKÉ NEMOCNICI

Tak jako z našich daní platíme samosprávu, tak z tzv. zdravotního pojištění platíme zdravotní péči. Platíme stejně jako ve vnitrozemí, ale úroveň zdravotní péče v soukromé a jediné nemocnice v okrese za vnitrozemím pokulhává. Chceme, aby se město Jeseník jako okresní město stalo garantem ochrany nás všech jako pacientů a snažilo se oficiální cestou tlačit na zvyšování úrovně zdravotní péče v monopolní soukromé nemocnici. Chceme, aby město Jeseník zřídilo něco jako linku, schránku či email důvěry, kde se budou soustřeďovat informace o problematických případech v jesenické nemocnici tak, aby mohly být předávány městem dál kompetentním orgánům či pojišťovnám. Chceme, aby město Jeseník poskytovalo nám jako jeho občanům základní právní servis v okamžiku, kdy se budeme jako pacienti cítit poškozeni jesenickou nemocnicí. Není to o milionových investicích, ale o jednoduché ochraně našich práv v době, kdy panuje všeobecný strach vyjádřit svůj názor nebo se bránit za situace, kdy nedobrovolně platíme a nevíme za co.
M.Chovanec

CHCEME NOVÝ MOST V BUKOVICÍCH U SLUNKA A INVESTICE I V OKRAJOVÝCH ČÁSTECH MĚSTA

Bezpečný most u Slunka je naší prioritou Nespokojenost projíždějících s tímto mostem je letitá. Původní most zničila v roce 1997 povodeň a město jej nahradilo provizorně zapůjčeným železným demontovatelným mostem. Nyní je rovněž provizorně nahrazen zapůjčeným mostem s dřevěnou mostovkou. Úzký, nebezpečný, špatně napojený, takže při každém trošku větším lijáku procházíme nebo projíždíme hlubokou vodou, která se tam hromadí. Jízda po stále děravější dřevěné výplni je o život. Celá Slunná ulice je velice úzká, bez chodníku a kromě místních jí projíždí mnoho aut, které by mohly jet po souběžné širší
cestě Šumperskou ulicí. Ty pak také překračují značně povolenou rychlost. Obecně budeme usilovat o kultivaci okrajových částí města, které byly dosud opomíjeny jednak po stránce oprav a úprav a také po stránce údržby zejména v zimních měsících.
J.Krhánková

CHCEME VĚTŠÍ PODPORU ALTERNATIVNÍ KULTURY

Akce mladých pro mladé
Město Jeseník každoročně přerozděluje vyhrazenou část rozpočtu na kulturu. Z těchto peněz se jen málo dostane na hudební akce pořádané mladými nadšenými lidmi se zájmem bavit ostatní.Jako spoluorganizátor Music minifestu Smrťák vím, že i drobná pomoc města, jako třeba možnost bezplatného vylepení plakátů ohlášené akce na městských reklamních plochách, by mohla být důležitou pomocí. Naším cílem je za pomoci malých, finančně nenáročných změn rozdmýchat rozvoj této alternativní části kultury našeho města.

Záchrana skateparku v Bukovicích
Každý kdo projíždí touto částí Jeseníku se muže přesvědčit, že skatepark je v žalostném, ne-li zdraví nebezpečném stavu. Je potřeba vyvolat diskusi, jak tento prostor využít, aby i nadále sloužil sportovnímu vyžití naší mládeže. Myslím, že v době moderních komunikačních prostředků a internetových sociálních sítí, není takový problém zjistit, co mladým lidem nejvíce chybí.

Co s letním divadlem?
Tento krásný objekt chátrá. Místo které by mělo sloužit odpočinku a zábavě rodinám, stejně jako lidem majícím v lásce přírodu, je spíše útočištěm často nezletilé opíjející se mládeže. Troufám si věřit, že při počtu nadějných jesenických kapel a organizací věnujících se dětem lze uspořádat benefiční akce na opravu této památky a navrácení jejímu původnímu účelu.Popřípadě zařídit letní promítaní filmůpro naše nejmenší. Což přispěje mimo jiné i větší turistické atraktivitě našeho města.
P.Laštovica

CHCEME EKONOMICKO-PEDAGOGICKÉ VYHODNOCENÍ SPOJENÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V JESENÍKU

Vzhledem k tomu, že sílí negativní ohlasy po spojení tří základních škol do jedné, zejména na ulici Nábřežní, budeme prosazovat v novém zastupitelstvu ekonomicko-pedagogické posouzení spojení těchto škol. V době schvalování tohoto kroku bylo vše šito horkou jehlou a ostatní předložené varianty byly záměrně postaveny jako nepřijatelné. Dnes se na celou záležitost můžeme podívat s potřebným odstupem, což se však doposud nestalo. Faktem je, že stále více rodičů posílá své dětí do ZŠ v České Vsi a Bělé pod Pradědem, kde nejsou přeplněné třídy a kde se jim mohou učitelé věnovat.
M.Chovanec

CHCEME JESENÍK SE SLUŠNÝMI PEJSKAŘI A BEZ PSÍCH HOVÍNEK

V tomto volebním období se nám společně se zesnulým Tomášem Knoppem podařila prosadit evidence psů v Jeseníku. To měl být první krok na cestě za čistším městem a spravedlivým přístupem k pejskařům. Další krok jsme už však spolu nestihli. Tím je jednoznačně novela nebo spíš maximální zjednodušení obecně závazné vyhlášky. Ta dnes rozlišuje, zda majitelé psa bydlí v bytovém či rodinném domě, zda jde o důchodce atd. V bytovém domě platí majitel za luxus 1500 Kč, v rodinném domě podstatně méně. Bez ohledu na to, jakým majitel psího miláčka vlastně je. Výsledkem mnohdy je, že pes je napsaný na babičku na vesnici atd. Navrhujeme, aby všichni evidovaní pejskaři platili stejnou, ale symbolickou částku 100 Kč ročně s tím, že tyto peníze budou určeny do zařízení pro pejsky - chybí koše na výkaly, psí záchodky atd. Teprve v případě, že pejskař se o zvíře řádně nestará, neuklízí po něm výkaly, neuvazuje jej na vodítko na místech k tomu určených apod., dostal by tři varování. Pokud ani to nepomůže, dostane automaticky na nejméně dva roky nejvyšší možnou sazbu poplatku za psa, která je právě oněch 1500 Kč ročně. Pokud je evidence psů dobře udělaná, neměl by to být pro městské úředníky v součinnosti s městskými strážníky problém. Chceme čisté město a slušné pejskaře.
M.Chovanec

CHCEME PŘEHLEDNÉ INFORMACE A ELEKTRONICKÝ ARCHIV AGENDY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ze své dvanáctileté praxe v zastupitelstvu města, kdy se mi mimo jiné podařilo prosadit elektronické hlasování, mně nejvíc v práci překáží nemožnost ověřovat informace. Všechny zápisy, rozhodnutí, usnesení a podobně se dlouhá léta uchovávaly jen v papírové formě. Nyní se sice na úřadě používají počítače, ale pokud chcete historickou informaci, jste opět odkázáni na papírový archiv či na paměť úředníků. A vždy si musíte počkat, až někdo jiný pracně prohledá papírový archiv a to trvá neúnosně dlouhou dobu. Vy se musíte rozhodovat rychle nebo se spolehnout na zprostředkovanou informaci, která však může být zmanipulovaná. Přitom je na úřadě oddělení informatiky plné schopných mladých lidí, pro které by neměl být problém podobnou agendu zavést. Chybí jen politické rozhodnutí.
Podobně je tomu s materiály na jednání městského zastupitelstva. Dodnes není zaveden jednotný systém důvodových zpráv, usnesení, hlasování, revokace usnesení atd. Přičemž jeho zavedení je pouze organizační záležitost. Zastupitelé sice mají notebooky, ale používají je většinou jako tupé prohlížeče. Informace, které dostáváme, nejsou katalogizovány, přičemž je to velmi snadné a pro práci zastupitele potřebné. Po skončení jednání se nad takto chaoticky předávanými informacemi zavře voda. Takže chceme-li zefektivnit a usnadnit práci zastupitelům i úředníkům, potřebuje kvalitně zpracovaný archiv starých informací i katalogizaci nových.
M.Chovanec

NECHCEME ŽÁBY NA PRAMENI

Dodnes není jasné, jak se vypočítává cena vody v kraji, který má ke kvalitní vodě tak snadný přístup jako město Jeseník a okolní obce. Město Jeseník je největším plnitelem pokladny VaKu Jesenicka, má největší počet akcií, přesto mu způsob hlasování v orgánech této společnosti nedovoluje tuto převahu zohlednit. Místo toho menší obce investují na úkor města Jeseník, protože si to jednoduše odhlasují bez ohledu na svůj přínos této společnosti. Dále v orgánech společnosti, která nakládá s tak veřejným statkem, jako je pitná voda, zasedají lidé, kteří nerozumějí problematice, kteří za jistotu měsíční odměny brzdí modernizaci této společnosti. Nechtějí informovat veřejnost, nechtějí zprůhlednit hospodaření s vodou. To bychom ve spolupráci s podobně uvažujícími volebními stranami chtěli změnit tak, aby občané znovu získali kontrolu na vodou.
M.Chovanec
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 4.0 Počet: 1 Nejlepší: 4 Nejhorší: 4

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz